Poultry Orffa picture SS 1279917349

Gatunki zwierząt: Drób

Drobiem w hodowli zwierząt nazywamy ptaki hodowane w celach przemysłowych lub gospodarskich na mięso, jaja, i pierze. Drobiarstwo jest najszybciej rozwijającym się działem specjalnym rolnictwa. Przewidywany jest dalszy wzrost branży drobiarskiej na świecie, ponieważ popyt na mięso i jaja jest stymulowany przez rosnącą populację ludzi, rosnące dochody i urbanizację. Innowacyjność i sprawdzone rozwiązania żywieniowe mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia wydajności brojlerów i kur niosek w warunkach intensywnej produkcji. Bezpieczeństwo żywności i jakość mięsa to główne priorytety, które stanowią nie lada wyzwanie, ze względu na ograniczenie stosowania antybiotyków. W przypadku niosek towarowych i reprodukcyjnych kluczowa jest poprawa jakości i liczby jaj. W celu dalszego zwiększania rentowności i zrównoważonego rozwoju, branża poszukuje rozwiązań mających na celu wydłużenie okresu użytkowania kur niosek. Wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami konsumentów, sektor ten stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. W związku z tym wysokiej jakości dodatki paszowe mają decydujące znaczenie w zakresie rozwiązań żywieniowych.

Związane z Publikacje