Beter zolen via het voer

Pluimvee, June 2008

Het kleimineraal AmmoMIN verbetert strooisel en voetzolen. Dat blijkt uit een proef van Provimi en Orffa Additives.