Domestic pigs Orffa picture SS 615518267

Gatunki zwierząt: Trzoda chlewna

Nadrzędnym celem produkcji trzody chlewnej jest hodowla zdrowych świń z zachowaniem rentowności i zrównoważonego rozwoju. Zwiększenie wydajności, wydłużenie okresu użytkowania loch, optymalizacja wykorzystania paszy, poprawa zdrowia jelit, ograniczenie stosowania antybiotyków i zaspokojenie potrzeb klientów to tylko niektóre przykłady codziennych wyzwań stojących przed producentami trzody chlewnej. W ciągu ostatnich kilku lat, koszty pasz i przychody z produkcji trzody chlewnej były bardzo zmienne, co uczyniło produkcję trzody chlewnej bardziej złożoną.

Efektywność wykorzystania paszy jest ważnym aspektem w optymalizacji produkcji trzody chlewnej, ponieważ główna część kosztów związana jest z żywieniem. Niewielka zmiana żywienia może spowodować istotną zmianę w zakresie dobrostanu zwierząt, rentowności i zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania paszowe firmy Orffa dostarczają producentom premiksów, wytwórniom pasz i producentom trzody chlewnej narzędzi do walki z konkretnymi wyzwaniami żywieniowymi.

Związane z Publikacje