Excential Smart Hydroxy Trace Minerals

Hydroksy pierwiastki śladowe

Produkty marki Smart Hydroxy Trace Minerals zawierają pierwiastki śladowe trzeciej generacji. Po pierwiastkach śladowych pierwszej generacji w postaci siarczanów i tlenków oraz drugiej generacji w postaci związków organicznych (np. chelatów i glicynianów) popularność zyskują dziś pierwiastki śladowe w formie hydroksylowej, które wyróżniają się wysoką biodostępnością, a przy tym są korzystne cenowo. Pierwiastki śladowe w postaci hydroksylowej zostały zatwierdzone przez UE jako dodatki dietetyczne dla wszystkich gatunków zwierząt, także do stosowania w paszach ekologicznych. Minerały Smart Hydroxy Trace Minerals mają strukturę krystaliczną z inteligentnymi wiązaniami kowalencyjnymi. Te inteligentne wiązania zapewniają wysoką stabilność w premiksach i pełnoporcjowych mieszankach paszowych.

Odpowiedni skład granulometryczny, stabilność struktury krystalicznej zapewniają doskonałe właściwości użytkowe oraz stabilność przed, w trakcie i po zakończeniu procesu produkcji pasz. Smart jest dodatkiem niehigroskopijnym i bezpyłowym. Wykazuje doskonałe właściwości w zakresie takich parametrów, jak sypkość, łatwość mieszania i stabilność. Wysoka zawartość minerałów (Smart C – minimum 54% miedzi, Smart Z – minimum 56% cynku) pozwala na większą elastyczność w opracowywaniu receptur premiksów.

Niska rozpuszczalność w neutralnym pH znacznie ogranicza dostępność wolnych reaktywnych jonów metali zapobiegając tworzeniu nieprzyswajalnych kompleksów z innymi składnikami, takimi jak wapń i fityniany. Ponadto wolne jony metali mogą niekorzystnie oddziaływać na inne cenne składniki pokarmowe zawarte w paszy. Przykładowo, siarczan miedzi sprzyja procesowi utleniania tłuszczów. Pierwiastki śladowe w postaci hydroksylowej charakteryzują się lepszą smakowitością od minerałów pochodzących z innych źródeł, co przekłada się na większe pobranie paszy przez zwierzęta.

Zalety inteligentnych wiązań kowalencyjnych wykraczają daleko poza korzyści odnotowywane wyłączne przy produkcji pasz. Niska rozpuszczalność w neutralnym pH powoduje, że składniki mineralne nie ulegają degradacji w żwaczu (by-pass) i charakteryzują się przedłużonym uwalnianiem w przewodzie pokarmowym. To połączenie niskiej reaktywności i efektu przedłużonego uwalniania zapewnia wysoką biodostępność pierwiastków śladowych i innych składników pokarmowych, które mogą być wykorzystywane do zwiększenia tempa wzrostu i utrzymania optymalnego stanu zdrowia zwierząt. Pierwiastki śladowe hydroksy w porównaniu do siarczanów wykazują wyraźny pozytywny wpływ na zdrowie przewodu pokarmowego u przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych. Lepsza przyswajalność przekłada się między innymi na poprawę płodności i zdrowia racic. Wyższa biodostępność minerałów Smart Hydroxy Trace Minerals zapewnia lepszą absorpcję w organizmach zwierząt, ograniczając wydalanie miedzi i cynku do środowiska.

Związane z Publikacje