Excential Energy Plus

Emulgator żywieniowy

Rolą emulgatora jest poprawa strawności tłuszczów, a tym samym zwiększenie ich wartości energetycznej w żywieniu zwierząt. Ze względu na wysoką wartość kaloryczną tłuszcze i oleje stanowią ważne źródła energii w żywieniu zwierząt. Surowce te są jednak dość drogie. Poprawa wartości energetycznej ma duże znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia. Umożliwia obniżenie kosztu paszy, zwiększając rentowność produkcji zwierzęcej i zapewniając jej zrównoważony rozwój.

Emulgator to cząsteczka z fragmentami rozpuszczalnymi w wodzie (hydrofilowymi) i rozpuszczalnymi w tłuszczach (lipofilowymi). Dzięki połączeniu obu tych cech w jednej cząsteczce emulgator zyskuje wyjątkowe właściwości - rozpuszcza się zarówno w tłuszczu, jak i w wodzie oraz pomaga w mieszaniu obu frakcji. W obrocie dostępne są różne typy emulgatorów. Przy wyborze odpowiedniego emulgatora bardzo ważna jest koncepcja równowagi hydrofilowo-lipofilowej (HLB). Wartość HLB określa, jak bardzo emulgator jest rozpuszczalny w tłuszczach lub wodzie. Skala obejmuje zakres od 0 do 20. Im niższa jest wartość HLB, tym bardziej lipofilowy lub bardziej rozpuszczalny w tłuszczach jest emulgator. Z kolei im wyższy jest HLB, tym lepiej rozpuszczalny w wodzie lub bardziej hydrofilowy jest dany emulgator. Ponieważ zwierzęta pobierają około dwa razy więcej wody niż paszy w jelicie występuje środowisko wodne. Celem emulgatora żywieniowego jest optymalizacja procesu emulgacji i formowania miceli w jelitach, dlatego najbardziej preferowany jest emulgator o wysokim HLB.

Excential Energy Plus to emulgator żywieniowy odznaczający się bardzo wysoką wartością HLB (a zatem bardzo dobrą rozpuszczalnością w wodzie). Wartość HLB produktu Excential Energy Plus jest znacząco wyższa niż HLB innych popularnych emulgatorów (lecytyny, lizolecytyny). Dzięki temu Excential Energy Plus jest bardzo wydajnym emulgatorem żywieniowym. Poprawia strawność tłuszczu i energii, umożliwia obniżenie kosztów. Sprzyja ekonomicznej i zrównoważonej produkcji zwierzęcej. Efekt ten potwierdzono w licznych badaniach, raportach instytutów naukowych oraz w praktyce. Najnowsze informacje można znaleźć w wymienionych poniżej publikacjach.

Związane z Publikacje