Excential AmmoMIN

Minerał ilasty

Grupa minerałów ilastych (krzemianów) obejmuje kilka różnych typów, które charakteryzują się specyficznymi właściwościami. AmmoMIN to nazwa minerału ilastego, który jest dystrybuowany przez firmę Orffa. AmmoMIN zawiera klinoptylolit – minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów.

Klinoptylolity są specjalnie dobranymi minerałami ilastymi o charakterystycznej strukturze molekularnej, która ułatwia wiązanie amoniaku. Ponieważ amoniak wywiera toksyczny wpływ na ściany jelit, wiązanie amoniaku w środowisku jelit sprzyja ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Oprócz tego klinoptylolit ma zdolność wiązania wilgoci. Produkt jest także wykorzystywany jako środek wiążący w granulatach i obojętny nośnik w premiksach i koncentratach.

Korzyści w żywieniu brojlerów

AmmoMIN może być stosowany w żywieniu brojlerów, aby wzmocnić czynność jelit, poprawić jakość ściółki i ograniczyć występowanie zmian w obrębie podeszwy stopy. Podejmowane są badania, których celem jest dokładne określenie wpływu dodatku AmmoMIN na jakość ściółki i zapalenia podeszwy stopy. W kilku badaniach nad produktem wykazano jego korzystne oddziaływanie na jakość ściółki i ograniczenie występowania zmian skórnych na podeszwach stóp drobiu. Ponieważ aktualnie toczy się dyskusja, czy zmiany tego rodzaju mogą stanowić element oceny dobrostanu zwierząt w przepisach regulujących wielkość obsady w pomieszczeniach produkcyjnych, eliminowanie uszkodzeń podeszwy stopy będzie nabierać coraz większego znaczenia. Klinoptylolit zawarty w preparacie AmmoMIN jest sprawdzonym składnikiem, który poprawia zdrowie jelit u brojlerów, optymalizuje parametry produkcyjne, poprawia jakość ściółki i ogranicza występowanie zmian skórnych podeszwy stopy.

Korzyści w żywieniu prosiąt

AmmoMIN jest dodatkiem wykorzystywanym w żywieniu trzody w celu poprawy zdrowia jelit i jakości obornika. Proces wiązania amoniaku wywiera korzystny wpływ na stan zdrowia jelit. Mniejsza ilość wolnego amoniaku jest dostępna dla patogenów lub wymaga przekształcenia w mocznik. Pozwala to z kolei ograniczyć występowanie podrażnień ścian jelita. Poprawa czynności jelit oraz zdolność wiązania wilgoci, które zapewnia klinoptylolit, przekładają się na lepszą konsystencję obornika.

Związane z Publikacje