AmmoMIN

Minerał ilasty

Grupa minerałów ilastych (krzemianów) obejmuje kilka różnych typów, które charakteryzują się specyficznymi właściwościami. AmmoMIN to nazwa minerału ilastego, który jest dystrybuowany przez firmę Orffa. AmmoMIN zawiera klinoptylolit – minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów.

Klinoptylolity są specjalnie dobranymi minerałami ilastymi o charakterystycznej strukturze molekularnej, która ułatwia wiązanie amoniaku. Ponieważ amoniak wywiera toksyczny wpływ na ściany jelit, wiązanie amoniaku w środowisku jelit sprzyja ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Oprócz tego klinoptylolit ma zdolność wiązania wilgoci. Produkt jest także wykorzystywany jako środek wiążący w granulatach i obojętny nośnik w premiksach i koncentratach.

Korzyści w żywieniu brojlerów

AmmoMIN może być stosowany w żywieniu brojlerów, aby wzmocnić czynność jelit, poprawić jakość ściółki i ograniczyć występowanie zmian w obrębie podeszwy stopy. Podejmowane są badania, których celem jest dokładne określenie wpływu dodatku AmmoMIN na jakość ściółki i zapalenia podeszwy stopy. W kilku badaniach nad produktem wykazano jego korzystne oddziaływanie na jakość ściółki i ograniczenie występowania zmian skórnych na podeszwach stóp drobiu. Ponieważ aktualnie toczy się dyskusja, czy zmiany tego rodzaju mogą stanowić element oceny dobrostanu zwierząt w przepisach regulujących wielkość obsady w pomieszczeniach produkcyjnych, eliminowanie uszkodzeń podeszwy stopy będzie nabierać coraz większego znaczenia. Klinoptylolit zawarty w preparacie AmmoMIN jest sprawdzonym składnikiem, który poprawia zdrowie jelit u brojlerów, optymalizuje parametry produkcyjne, poprawia jakość ściółki i ogranicza występowanie zmian skórnych podeszwy stopy.

Korzyści w żywieniu prosiąt

AmmoMIN jest dodatkiem wykorzystywanym w żywieniu trzody w celu poprawy zdrowia jelit i jakości obornika. Proces wiązania amoniaku wywiera korzystny wpływ na stan zdrowia jelit. Mniejsza ilość wolnego amoniaku jest dostępna dla patogenów lub wymaga przekształcenia w mocznik. Pozwala to z kolei ograniczyć występowanie podrażnień ścian jelita. Poprawa czynności jelit oraz zdolność wiązania wilgoci, które zapewnia klinoptylolit, przekładają się na lepszą konsystencję obornika.

Związane z Publikacje