Horse and foal4

Gatunki zwierząt: Konie

Żywienie koni polega na efektywnym dostarczaniu składników pokarmowych w celu utrzymania dobrej kondycji organizmu i wspierania funkcji związanych ze wzrostem, rozrodem i aktywnością ruchową. Pasze objetościowe są głównym składnikiem wszystkich dawek pokarmowych dla koni. Mieszanka paszowa uzupełniająca jest dostarczana w celu zaspokojenia dziennego zapotrzebowania konia. Szczególną uwagę zwraca się na zapotrzebowanie w witaminy i minerały, ponieważ te składniki pokarmowe nie są w pełni pokryte w diecie złożonej z pasz objętościowych. Ponadto, mieszanki paszowe uzupełniające i suplementy są specjalnie opracowywane dla różnych okresów życia koni, by wspomagać ich trening we wszystkich dyscyplinach jeździeckich i by zapewnić optymalne zdrowie konia.

Dobowe zapotrzebowanie koni sportowych i rekreacyjnych jest różne, ale wszystkie zasługują na najlepszą dietę składającą się z najwyższej jakości składników. Niewielka zmiana w diecie konia może już mieć duży wpływ na dobrostan i zdrowie konia.

Związane z Publikacje