Produkcja ekologiczna

Jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu jest zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w UE do około 25%. Jednym z wyzwań stojących przed rolnictwem ekologicznym jest osiągnięcie poziomu wydajności umożliwiającego opłacalność i konkurencyjność w stosunku do innych metod produkcji.

Orffa ma na swojej ofercie kilka dodatków paszowych umieszczonych na listach wiodących organizacji rolnictwa ekologicznego (FIBL i OMRI), zarówno w UE jak i w USA. Wspomniane dodatki paszowe i koncepcje żywieniowe pozwalają na zwiększenie efektywności rolnictwa ekologicznego. Firma Orffa aktywnie działa w stowarzyszeniach badawczych (Fyto-V) i organizacjach branżowych w Europie, wspierając zastosowanie rozwiązań paszowych w rolnictwie ekologicznym.

Ponadto, Orffa uczestniczy w ważnych projektach badawczych mających na celu poprawę zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej. Firma Orffa jest członkiem stowarzyszenia z uniwersytetami, organizacjami badawczymi i innymi partnerami branżowymi w długoterminowym projekcie naukowym (2CC: ToControlCoccidiosis), którego celem jest opracowanie nowych, innowacyjnych związków i strategii zwalczania kokcydiozy.

Potwierdzeniem naszego zaangażowania jest członkostwo w organizacji Ecovadis, która ułatwia nam ocenę naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, pozwalając na porównanie z międzynarodowymi i wskaźnikami branżowymi.

© 2021 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin