Bezpieczeństwo i dobrostan zwierząt

Zmiany patologiczne w obrębie podeszwy stopy oraz podrażnienie amoniakiem są głównymi zmartwieniami producentów brojlerów. Ammomin, czysty klinoptylolit, jest skutecznym środkiem absorbującym wodę i amoniak w hodowli brojlerów, zapobiega powstawaniu mokrej ściółki i zmniejsza częstotliwość występowania zapalenia podeszwy stopy i oparzena stawu skokowego. Dzięki swoim unikalnym właściwościom wiążącym, produkt wykazuje wysokie powinowactwo do amoniaku, ale również wiąże endo i egzotoksyny, nie wpływając na działanie środków przeciwkrwotocznych i witamin. Dodatek Amminu w równym stopniu spowalnia pasaż pokarmu, umożliwiając lepszą strawność składników pokarmowych występujących w paszy. Z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, Orffa oferuje dodatki, które zapobiegają kulawiznom wspomagając zdrowie racic, a tym samym mobilność zwierząt (np. Excential Smart Z, C, M / pierwiastki śladowe w formie hydroksychlorków), jak również pomagają uniknąć stresu cieplnego (np. Excential Beta-Key / betaina). Aby zrealizować ten ostatni cel, Orffa nawiązała współpracę badawczą z CERSA w Togo, instytutem badawczym drobiu wpisanym na listę Centrum Doskonałości Badań nad Drobiarstwem przez Bank Światowy i powiązanym z Uniwersytetem w Lomé.

© 2022 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin