Excential Zincoat

Chroniony tlenek cynku

Excential Zincoat jest mikrokapsułkowaną formą tlenku cynku. Nieorganiczny tlenek cynku w dawkach terapeutycznych jest wykorzystywany w żywieniu prosiąt już od kilkudziesięciu lat, aby ograniczać niekorzystne skutki biegunki poodsadzeniowej. W wysokich dawkach (1500–3000 ppm) nieorganiczny tlenek cynku zapobiega występowaniu biegunek związanych z zakażeniem bakterią E. Coli. Wykazano, że terapeutyczne dawki tlenku cynku mogą (częściowo) zastępować stosowanie antybiotyków, przeciwdziałając poodsadzeniowemu spadkowi tempa wzrostu prosiąt i zwiększając wydajność zwierząt. Jednocześnie jednak podnosi się aspekt ekologiczny związany z uwalnianiem do środowiska z obornikiem cynku podawanego zwierzętom z paszą w postaci tlenku cynku w stężeniach farmakologicznych. Z tego względu w Europie nie wolno już stosować tej strategii jako powszechnej praktyki żywieniowej. Może być ona stosowana wyłącznie w celach leczniczych, na wyraźne zalecenie lekarza weterynarii.

Mikrokapsułkowanie

Kwas żołądkowy poprawia strawność tlenku cynku, który dość słabo rozpuszcza się w wodzie. Przechodząc przez żołądek, tlenek cynku może jednak ulegać przekształceniu w chlorek cynku, który nie wykazuje analogicznych właściwości pod względem zapobiegania biegunce towarzyszącej odsadzeniu. Z tego względu tlenek cynku jest skuteczny wyłącznie w skrajnie wysokich dawkach. Dzięki technologii mikrokapsyłkowania w matrycy złożonej z roślinnych kwasów tluszczowych tlenek cynku jest zabezpieczony przed zachodzeniem tych reakcji w żołądku. Po przejściu do jelit otoczka ulega strawieniu przez lipazę i sole żółciowe, a tlenek cynku jest uwalniany w miejscu, gdzie wymagane jest jego działanie skierowane przeciwko bakteriom E. Coli.

Korzyści ekonomiczne i ekologiczne

Dzięki podwyższonej skuteczności preparat Excential Zincoat można stosować w 10-krotnie niższych dawkach niż powszechnie wykorzystywany nieorganiczny tlenek cynku, uzyskując podobne wyniki pod względem zapobiegania biegunkom i poprawy wydajności produkcji. Zmniejszone dawkowanie umożliwia korzystny zwrot z inwestycji. Ponadto stosowanie 10-krotnie niższych dawek obniża uwalnianie cynku do środowiska z obornikiem i gnojowicą, ograniczając negatywne skutki środowiskowe związane z obecnością nieorganicznego tlenku cynku w stężeniach farmakologicznych. Dzięki temu Excential Zincoat idealnie wpasowuje się w koncepcję zrównoważonej działalności biznesowej, w której liczy się nie tylko rentowność produkcji, ale także dbałość o środowisko naturalne.

Dodatkowe atuty

Cynk jest antagonistą miedzi w żywieniu zwierząt. Wykazano, że tlenek cynku w stężeniach terapeutycznych stosowany w żywieniu prosiąt powoduje znaczne obniżenie poziomu miedzi w osoczu krwi. Excential Zincoat może ograniczać ten antagonizm żywieniowy, zapobiegając niekorzystnemu wpływowi na przyswajalność miedzi. Aktualnie toczy się szeroka dyskusja na temat profilaktycznego stosowania antybiotyków na dużą skalę w żywieniu zwierząt. Tlenek cynku może być wykorzystywany zamiast antybiotyków do zapobiegania biegunkom towarzyszącym odsadzeniu, jednak aspekty środowiskowe związane z farmakologicznymi stężeniami tlenku cynku mogą stwarzać inne (środowiskowe) wyzwania. Excential Zincoat może być rozwiązaniem obu tych problemów.