Excential Toxin Plus

Mycotoxin management

Mykotoksyny są powszechnym problemem w żywieniu zwierząt na całym świecie. Mogą niekorzystnie wpływać na odporność zwierząt, płodność i wydajność produkcji.

  • Aflatoksyny mogą upośledzać działanie układu odpornościowego zwierząt, obniżając wskaźniki wzrostu i płodność.
  • Fumonizyny zmniejszają pobranie paszy i tempo wzrostu. Mogą także powodować wieloogniskową martwicę wątroby, biegunkę i chondrodysplazję kości piszczelowej.
  • Ochratoksyny powodują uszkodzenie i niewydolność nerek, immunosupresję, słabe przyrosty masy ciała i brak pigmentacji u kurcząt (inhibicja karotenoidów).
  • Zearalenon wykazuje silną aktywność estrogenną u trzody chlewnej i bardzo niski stopień toksyczności ostrej u kurcząt.

Produkt został opracowany na eksport do gorących i/lub wilgotnych stref klimatycznych.

Związane z Publikacje