Skuteczne zastępowanie chlorku choliny w paszy

lipca 10 2020

Jako wiodący dostawca betainy oraz zgodnie ze swoją naukową i techniczną misją promowania chlorowodorku betainy (znanego od wielu dziesięcioleci suplementu w żywieniu zwierząt), W 2016 roku Orffa uruchomiła inicjatywę o zasięgu globalnym pod nazwą Akademia Betainy. Jej celem było poszerzenie znajomości betainy, zwiększenie wiedzy na temat nowych zastosowań oraz ogólny wzrost wykorzystania betainy w żywieniu zwierząt na świecie. Wieloletnie badania dostarczyły wielu informacji, np. na temat zastosowań u kur niosek (produkcja i świeżość jaj).

Betaina jest znanym donorem osmolitów i grup metylowych. Ponadto suplementacja może zwiększyć wydajność, wspomagać w okresie stresu cieplnego i poprawiać jakość tuszy u różnych gatunków zwierząt, w tym u drobiu.

Jako donor grupy metylowej betaina umożliwia obniżenie dawki metioniny w paszy (zastąpienie 1:1). Ponadto zachęcamy do całkowitego zastąpienia chlorku choliny.

Chlorek choliny możemy zastąpić takimi samymi dawkami uzyskując dodatkowy efekt, którego można oczekiwać po zastosowaniu betainy, lub przy zmniejszonych dawkach, zakładając wyższą efektywność biologiczną betainy w celu uzyskania tej samej wydajności. Dowiedz się więcej o zastępowaniu choliny: ........

https://orffa.com/app/uploads/...