ออฟฟ่า ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์

การผลิตสัตว์ในปัจจุบัน ต้นทุน 70% คือค่าอาหารสัตว์ ซึ่งแหล่งพลังงานในอาหารเป็นส่วนประกอบหลักที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการเติบโต เมื่อศึกษาการเผาผลาญพลังานในอาหาร และการนำไปใช้ จะเข้าใจการเพิ่มประสิทธิภาพของอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารที่ประกอบด้วยแหล่งพลังงานที่เข้มข้น

Excential Energy Plus

การเลือกใช้ Excential Energy Plus ที่เป็น Nutritional emulsifier เพื่อเพิ่มการย่อยและดูดซึมของวัตถุดิบพลังงานต่างๆ จะลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ รวมไปถึงเร่งการเติบโตของสัตว์ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันที่วัตถุดิบอาหารสัตว์มีต้นทุนที่สูงขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Energy Plus ได้จากบทความ ของออฟฟ่า

บทที่ 12: อิมัลซิไฟเออร์ ในอาหารสัตว์ ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพอาหารสัตว์ ของคุณได้ 

บทที่ 11: ค้นหา ผลตอบแทนในการลงทุน (ROI) ของคุณ 

บทที่ 10: ใช้ค่าเมทริกซ์ใหม่ ในสูตรอาหารสัตว์! 

บทที่ 9: คุณเคยคิดถึง ค่าHLB ของ อิมัลชิไฟเออร์ ที่คุณใช้หรือไม่ ? 

บทที่ 8: สำหรับสัตว์น้ำ ไฮโดรฟิลิก อีมัลซิไฟเออร์ มีประสิทธิภาพที่สุด 

บทที่ 7: หนึ่งในวิธีเพิ่มสีไข่แดงให้ได้ตามที่ต้องการ

บทที่ 6: เพิ่มการย่อยได้ของสุกรด้วยอิมัลซิไฟเออร์ 

บทที่ 5: นิวทริชั่นนัล อีมัลซิไฟเออร์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สัตว์ทุกชนิด

บทที่ 4: ประสิทธิภาพของการนำสารอาหารไปใช้ คือพื้นฐานการผลิตสัตว์ 

บทที่ 3: การใช้อีมัลซิไฟเออร์ ช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว์ 

บทที่ 2: สิ่งที่สำคัญที่สุดในสภาวะต้นทุนอาหารสัตว์แพง คือต้องมั่นใจว่าสารอาหารต่างๆถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธภาพ 

บทที่ 1: เพิ่มการย่อยได้ด้วยอีมัลซิไฟเออร์คือทางรอดในภาวะอาหารสัตว์แพง

ฉันต้องการข้อมูลเพิ่มเติมของการให้บริการของออฟฟ่า