Орффа решения за ефективност на фуража

Фуражът представлява до 70% от общите разходи за животновъдство в съвременните ферми. Във фуражите, енергията е основният разходен компонент в дажбите за високопродуктивните животни. Енергията е критичната хранителна съставка, която подпомага както поддържането, така и растежа на тъканите. Познаването на енергийния метаболизъм е от съществено значение за разбирането на ефективността на фуража. Поради високата си енергийна плътност, мазнините и маслата са важни енергийни източници при формулирането на фуража.

Ексеншъл Енерджи Плюс

Подобряването на енергийната ефективност на тези суровини представлява интерес от икономическа гледна точка. Фуражните емулгатори като Ексеншъл Енерджи Плюс могат да се използват за подобряване на смилаемостта на мазнините и по този начин за подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна води до по-ниски разходи за фураж и допринася за по-икономично и устойчиво животновъдство.

Научете повече за това как Ексеншъл Енерджи Плюс допринася за значително подобряване на ефективността на фуражите в нашите технически публикации:

ЕПИЗОД 12: Емулгаторът, който подобрява ефективността на вашия фураж 

ЕПИЗОД 11: Открийте вашата възвръщаемост на инвестициите (ROI) 

ЕПИЗОД 10: Използвайте новите матрични стойности при формулиране на вашия фураж! 

ЕПИЗОД 9: Замисляли ли сте се някога за стойността на хлб на вашия емулгатор? 

ЕПИЗОД 8: Хидрофилния емулгатор, най-ефективен при аква-културите 

ЕПИЗОД 7: Вашето решение за постигане на правилна пигментация на яйчния жълтък 

ЕПИЗОД 6: Подобряване на смилаемостта при свинете чрез емулгиране 

ЕПИЗОД 5: Всички ваши селскостопански животни имат полза от хранителния емулгатор 

ЕПИЗОД 4: Ефективното използване на хранителните вещества е основата за устойчиво животновъдство 

ЕПИЗОД 3: Липсата на антибиотици означава повишена нужда от емулгиране 

ЕПИЗОД 2: Ефективното използване на хранителните вещества е вашият ключ за борба с високите цени на фуража 

ЕПИЗОД 1: Вашето решение, което ще ви помогне да преодолеете високите цени на фуража, подобрявайки смилаемостта чрез емулгиране

Бих искал да науча повече, относно решенията на Орффа за ефективност на фуражите