Probiotyki tworzące przetrwalniki to korzystny wybór dla wysokowydajnych brojlerów

Polskie Drobiarstwo, March 2020

Calsporin® jest preparatem o potwierdzonej skuteczności, wspierającym prawidłowe działanie przewodu pokarmowego wielu gatunków zwierząt (np. drób, trzoda chlewna). Niedawno zatwierdzona przez UE dawka 30 ppm dla wszystkich gatunków ptaków sprawia, że jest to bardzo konkurencyjny wybór dla hodowców.

Bakterie Bacillus subtilis zwalczają czynniki chorobotwórcze w jelitachi stymulują wysoką wydajność

Preparat B. subtilis C-3102 można stosować u wszystkich gatunków ptaków: badania wskazują, że probiotyki mogą pomóc w zapobieganiu i kontroli patogenów przewodu pokarmowego, przynosząc pośrednie, ale widoczne korzyści w wydajności i produktywności zwierząt. Wymieniony szczep został wyizolowany w Japonii (1986 r.) ze srodowiska naturalnego. Zarejestrowany w UE od ponad 14 lat, probiotyk Calsporin® ma długą historię bezpiecznego i skutecznego stosowania w hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Zapewnia suplementację niemodyfikowanych genetycznie przetrwalników Bacillus subtilis C-3102.

Preparat Calsporin® został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako probiotyczny dodatek paszowy dla brojlerów, kur niosek, drobiu reprodukcyjnego, indyków, kaczek, gęsi i pozostałych gatunków ptaków. Zgodnie z raportem FAO wykazano, że probiotyki poprawiają wydajność, a różne doświadczenia potwierdzają korzystny wpływ na funkcjonowanie jelit przypisywany B. subtilis C-3102. Zdrowie układu pokarmowego i jego funkcjonowanie są ze sobą ściśle powiązane, a gromadzenie dowodów naukowych w ciągu ostatnich lat, klasyfikuje probiotyki jako główny fundament alternatywnych rozwiązań dla antybiotyków. Niniejszy artykuł zawiera przegląd dowodów naukowych uzasadniających nową rejestrację w dawce 30 ppm, tj. 3 x 108 JTK (CFU) Bacillus subtilis C-3102 na 1 kg paszy, dla wszystkich gatunków ptaków.

Zależność między prawidłowym funkcjonowaniem układu pokarmowego, a wydajnością występuje u wszystkich zwierząt: wspólna cecha dotyczy wrażliwości ptaków na patogeny jelitowe oraz negatywnego wpływu bakterii chorobotwórczych na zdrowie i wydajność. Zmiany w pobraniu paszy, obniżenie wydajności produkcji, nieprawidłowy kolor i skład odchodów oraz upadki w stadzie – to pierwsze oznaki, że dzieje się coś niepożądanego. Zaburzenia mikroflory jelitowej powodują zwiększoną podatność na zakażenia wywołane przez Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella spp. i Campylobacter spp. Ostatnie trzy patogeny są również związane z bezpieczeństwem żywności. Producenci drobiu mają jednak ograniczone możliwości stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Dodanie Bacillus subtilis do pasz może być bezpieczną i praktyczną opcją, ponieważ liczne testy doprowadziły do zmniejszenia liczebności lub nawet eliminacji wspomnianych bakterii chorobotwórczych.

Prawidłowo działające jelita zapewniają optymalne wchłanianie składników pokarmowych i minerałów, które są niezbędne do rozwoju. Populacja komensalnych drobnoustrojów sprzyja trawieniu paszy i może chronić gospodarza przed kolonizacją patogenów. Lokalne bakterie konkurują z gatunkami chorobotwórczymi o dostępne miejsca wiązania z nabłonkiem jelit i składniki odżywcze, pozytywnie wspierają odpowiedź immunologiczną organizmu. Mogą również wytwarzać metabolity kontrolujące rozwój bakterii chorobotwórczych. Zaburzenie prawidłowej mikrobioty jelitowej zmniejsza wrodzone mechanizmy ochronne i może nasilać potencjał patogennych bakterii w kolonizacji przewodu pokarmowego. Dodanie żywotnych endospor Bacillus subtilis do paszy optymalizuje środowisko jelitowe dla rozwoju lokalnych pożytecznych drobnoustrojów. Skutkuje to wzrostem wydajności i zmniejszeniem presji patogenów w jelitach.

Bakterie Bacillus subtilis stymulują rozwój prawidłowej mikrobioty i wspierają wydajność wszystkich gatunków ptaków

W niedawno zatwierdzonej rejestracja w UE obniżono dawkę B. subtilis C-3102 dla brojlerów: opinia EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), została przyjęta przez UE w listopadzie 2019 r., dając podstawę dla ponownego dostosowania dawkowania probiotyku Calsporin® do bardziej precyzyjnego i wydajnego minimum 30 ppm, tj. 3 x 108 JTK(CFU) B. subtilis C-3102 na kg paszy. Eksperci naukowi (panel FEEDAP) zarekomendowali to rozwiązanie na podstawie czterech doświadczeń przeprowadzonych na kogutkach brojlerów rasy Ross 308, w czasie 42 dni (tab. 1). Główne korzyści z suplementacji preparatu Calsporin® zaobserwowano w przypadku większych przyrostów masy ciała bez zwiększenia pobrania paszy. Stwierdzono również bardziej efektywne wykorzystanie energii z paszy. Interesującą obserwacją był spadek śmiertelności, w dwóch z czterech ferm uczestniczących w badaniu. Probiotyk może więc ograniczać występowanie niektórych chorób związanych z nasiloną śmiertelnością.

Wyniki te znajdują potwierdzenie we wcześniejsze testach z USA przedstawione przez Hooge’a (2003, 2004 I 2008). Meta-analizy z 8 doświadczeń porównujących Calsporin® do grupy kontrolnej, wykazały średnią poprawę współczynnika wykorzystania paszy (FCR) o 2 punkty oraz wzrost średnich dziennych przyrostów masy ciała o 2,5% w grupach z probiotykiem przy dawce 30 ppm.

Bakterie Bacillus subtilis C-3102 można wprowadzać do żywienia wszystkich gatunków drobiu dzięki doskonałej stabilności w układzie pokarmowym i paszy

Probiotyki to żywe drobnoustroje dostarczane drogą pokarmową, które mają korzystny wpływ na zdrowotność zwierząt. Kluczowym czynnikiem przy suplementacji probiotykami jest ich ochrona przed substancjami trawiennymi, aby mogły docierać do jelit, gdzie wykazują największą skuteczność. Probiotyk Calsporin® zawiera przetrwalniki specjalnie dobranego szczepu bakterii Bacillus subtilis C-3102, które pobudzają stabilny i intensywny rozwój podstawowej mikroflory występującej w przewodzie pokarmowym. Poprzez budowę i utrzymywanie silnej bariery przeciwko czynnikom chorobotwórczym szczep bakteryjny zawarty w preparacie Calsporin® optymalizuje proces trawienia.

Probiotyki zawierające bakterie przetrwalnikujące mają ogromną zaletę w postaci wyjątkowej stabilności. Oprócz odporności na niskie pH płynów żołądkowo-jelitowych, bakterie Bacillus subtilis C-3102 wykazują również wysoką termostabilność. Przeprowadzono kompleksowe badania w związku z rejestracją Calsporin® w UE. Wszystkie wyniki wskazują, że nawet intensywna obróbka (np. granulacja, ekspandowanie) nie powoduje uszkodzeń przetrwalników Bacillus subtilis C-3102. Probiotyk Calsporin® odznacza się wysoką stabilnością, odpornością i zgodnością z innymi dodatkami paszowymi. Wzmacnia układ odpornościowy ptaków poprzez stałe utrzymywanie zdrowej i stabilnej mikroflory w układzie pokarmowym. Należy oczekiwać, że dawka 30 ppm przełoży się na poprawę wydajności, umożliwiając skuteczne wsparcie żywieniowe wszystkich gatunków ptaków. Rozporządzenie o stosowaniu opisanego probiotyku pozwala na stosowanie minimalnej dawki 30 ppm od lutego 2020 r.