Probiotikum hjælper til at bibeholde en stabil tarmflora fra so til slagtesvin

Effektivt Landbrug, May 2020

I svineproduktionen har vigtigheden af en sund tarmflora været velkendt i mange år. Calsporin har siden 2018 været EU-godkendt til både søer, pattegrise og slagtesvin.

Et velfungerende tarmsystem er der i de senere år komme ekstra fokus på, når det gælder menneskers sundhed. I svineproduktionen har vigtigheden af en sund tarmflora været velkendt i mange år. Og blandt andet derfor godkendte EU-Kommissionen i 2018 anvendelsen af probiotikum kaldet Calsporin til søer, pattegrise og slagtesvin. Et produkt som fl ere år forud for 2018-godkendelsen var godkendt til smågrise op til 35 kg. Calsporin består af sporer af bacillus subtilis C-3102 og er med sit indhold af 1.0 x 1010 cfu/gram meget koncentreret. De robuste sporer af denne bacillus stamme er stabile i pelleteret foder, forklarer Kees Kastelijn fra firmaet Orffa, der markedsfører Calsporin i Europa. Produktet fremstilles i Japan af Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.

De robuste sporer af bacillus-stamme i produktet er ifølge producenten stabile i pelleteret foder.

Giver stabil tarmflora

Calsporin hjælper ifølge producenten med at bibeholde en stabil mikroflora i tarmen hos grisene ved at ændre den mikrobielle kolonisering til fordel for hovedsagelig lactobacillus spp. Som følge af det, vil koloniseringen med opportunistiske bakterier som coli, salmonella og clostridium blive reduceret. Virkningen af Calsporin har vist at forbedre gødningskonsistens og understøtter reduktion af ammoniakudledning igennem gødningen, fremhæver producenten.

Calsporin har en dokumenteret effekt, som understøtter søernes holdbarhed samt levedygtigheden hos smågrisene, lyder det fra Orff a, der markedsfører produktet i Europa.

Godkendt til økologi

Calsporin anvendes ifølge Kees Kastelijn med succes i Danmark af en del firmaer og er godkendt til økologi. Hos søer har tilsætning af 30 ppm Calsporin i foderet ført til en reduktion i vægttab samt reduktion af tab af rygspæk under diegivningsperioden, bedre sundhed og frugtbarhed, samt øget smågriseog kuldvægt ved fravænning. Calsporin har en dokumenteret effekt, som opnås med en meget beskeden omkostning, og som understøtter søernes holdbarhed samt levedygtigheden hos smågrisene, slutter Kees Kastelijn.