Ефективността на фуража е свързана с емулгирането

BG Feed Magazine, December 2021

В съвременното животновъдство, фуражът заема до 70 % от общите разходи. Съдържащата се в него енергия е основният разходен компонент в диетите за високопродуктоивните животни. Енергията е критичната хранителна съставка, която подпомага както поддържането, така и растежа на тъканите. Познаването на енергийния метаболизъм е от съществено значение за разбирането на ефективността на фуражите. Поради високата си енергийна плътност, мазнините и маслата са важни енергийни източници при формулирането на дажбите. Подобряването на енергийната ефективност на тези суровини представлява интерес от икономическа гледна точка. Фуражните емулгатори могат да се използват за подобряване на усвоимостта на мазнините и по този начин за подобряване на енергийната ефективност, което от своя страна води до по-ниски разходи за фураж и допринася за по-икономично и устойчиво животновъдство.

Начин на действие

Емулгаторът е молекула с водоразтворима (хидрофилна) и мастноразтворима (липофилна) част. Комбинацията от тези два компонента в една молекула му придава уникалното свойство, да може да се разтваря добре както в мазнини, така и във вода и по този начин помага при смесването на тези две фракции. При животните усвояването на мазнините става в няколко стъпки. Първоначално големите мастни глобули се емулгират във водната среда на червата. Обикновено мазнините и водата не се смесват и следователно жлъчните соли подпомагат този процес на смесване като естествени емулгатори. Образуват се по-малки мастни капчици, като се увеличава контактната повърхност за действието на ензима липаза. Този ензим, произвеждан от панкреаса, разгражда мазнините. Следващата стъпка е образуването на мицели. Мицелите са водоразтворими агрегати от липидни молекули, съдържащи както полярни, така и неполярни групи. Когато мицелите влязат в контакт с мембраната на микровилите, те се разрушават и мастните киселини се абсорбират от липофилната клетъчна мембрана. Жлъчните соли и моноглицеридите помагат като естествени емулгатори при образуването на мицели. Независимо от това, капацитетът на тези естествени емулгатори може да бъде ограничаващ фактор за усвояването на мазнините. Следователно екзогенните фуражни емулгатори могат да помогнат за подобряване на смилаемостта на мазнините и енергийната ефективност. Положителният им ефект ще бъде по-изразен при по-високи нива на добавени мазнини. Дори при силно усвоими мазнини (например соево масло), се наблюдава значителен ефект.

Ефект към усвоимостта на СМ/СВ/СП/AME

Фуражните емулгатори са известни със своя ефект върху усвоимостта на енергията, особено при домашните птици. Повишеното усвояване на мазнините е от основно значение, но усвояемостта на други хранителни вещества (например суров протеин) също е от интерес. Няколко фекални метаболитни изследвания, извършени от ОРФФА дават ясна представа за тези ефекти. Диетите в тези проучвания са формулирани на базата на царевица, соев шрот, пшеница, месо-костно брашно в различни концентрации. Добавените масла включват растителни (например соево масло, смесени растителни мастни киселини) и животински мазнини (например птича мазнина). След период на адаптация фекалиите се събират в края на метаболитния период в продължение на няколко последователни дни и се анализират. Резултатите показват, че добавянето на фиражен емулгатор е в състояние да увеличи усвоимостта на енергията, суровата мазнина, сухото вещество и суровия протеин средно със 76 kcal/kg (AMEn), съответно с 2,81%, 1,41% и 1,68%. Важно е да се отбележи, че увеличаването на енергийната усвоимост зависи от процента на сурови мазнини в диетата.

Подобряване на ефективността на фуражите и спестяване на разходите

Въз основа на познанията за усвоимостта на енергията, чрез използване на емулгатори е възможно тази стратегия да се приложи и във фуражите. Чрез добавяне на фуражен емулгатор Excential Energy Plus и прилагане на неговата матрична стойност (например AMEn = 200 000 kcal/kg) в софтуера за формулиране на фуражите е възможно да се произвеждат нискоенергийни и по-евтини рецептури, без да се засяга производителността. В светлината на нарастващите разходи за суровини, ефектът на фуражния емулгатор Excential Energy Plus дава възможност за намаляване на отрицателното въздействие върху цените на фуражите. Възвръщаемостта на инвестициите (при диети с намалена енергия) варира от 3:1 до 7:1 в зависимост от конкретния животински вид. Освен приложението при диети с намалена енергия има и възможност за добавянето на фуражния емулгатор в допълнение към готовия фураж, т.нар. метод “on top”. Могат да се видят големи подобрения в телесното тегло (ТТ) и коефициента на преобразуване на фуража (КПФ) (таблица 1). Тези резултати също така предполагат подобрена устойчивост на животновъдството. Използването на по-малко мазнини във фуража, при диети с намалена енергия и по-малко фураж, когато се добавя допълнително “on top”, води до по-устойчиво производство.

Заключения

Могат да се направят няколко заключения. Първото наблюдение е, че фуражния емулгатор може да се използва за подобряване на усвоимостта на енергията, сухото вещество, суровите мазнини и суровите протеини, както е показано в няколко метаболитни изследвания на фекалиите (и потвърдено в тестове за валидиране с намалена енергия). Второто наблюдение е, че въз основа на тези подобрения в усвоимостта, фиражния емулгатор е в състояние да спести разходи за фураж и да подобри производителността. Третото и последно наблюдение е приносът на фуражния емулгатори за превръщането на фуражите в по-устойчиви.