Zastrzeżenie

Treści zawarte na stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym. Wiadomości zostały opracowane przez firmę Orffa, Minervum 7032, 4817 ZL Breda, Niderlandy. Staramy się aby informacje były aktualne i poprawne, ale nie składamy żadnych oświadczeń celowych i nie dajemy gwarancji wyraźnych lub ukrytych, co do kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej, zawartych na niej informacji, wymienionych produktów, usług oraz powiązanych grafik. Wszelkie działania podejmujesz wyłącznie na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi straty lub szkody pośrednie lub następcze, ani jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej witryny internetowej możesz łączyć się z innymi witrynami internetowymi, które nie są kontrolowane przez firmę Orffa. Nie mamy żadnej kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie wyrażonych w nich opinii.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa działała sprawnie. Jednak firma Orffa nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niedostępność witryny internetowej z powodu problemów technicznych, na które nie mamy wpływu i nie będzie za nie odpowiadać.