Redukcja metanu

Orffa prowadzi projekt dotyczący zmniejszenia emisji metanu u przeżuwaczy, między innymi za pomocą swojego naturalnego produktu botanicznego Alliin Plus. Badania in vitro jednoznacznie wskazują na znaczną redukcję, prowadzone są również badania in vivo w celu potwierdzenia tej obserwacji. Wstępne wyniki zostały opublikowane na renomowanych międzynarodowych platformach naukowych.

Szczególną zaletą jest to, że Alliin Plus to produkt całkowicie naturalny, ułatwia to certyfikację w systemach żywienia ekologicznego. Wyjątkową cechą jest również brak konieczności adaptacji mikroorganizmów żwacza, co często jest niedogodnością w przypadku innych modulatorów żwacza.

Przeżuwacze redukcja metanu

Back to sustainability

© 2022 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin