Ograniczenie stosowania antybiotyków

Firma Orffa od lat 80-tych promuje stosowanie probiotyków w produkcji zwierzęcej. Orffa współpracując z Calpis/Asahi wprowadziła na rynek unikalny probiotyk Calsporin. Preparat ten jest liderem na rynku światowym, przed dopuszczeniem przez komisję UE do obrotu dla różnych gatunków zwierząt został poddany szczegółowym badaniom pod kątem skuteczności, stabilności i bezpieczeństwa. Główną zaletą tego produktu jest jego skuteczność przy niskim dawkowaniu, dzięki czemu jest on ekonomiczną alternatywą dla antybiotyków.

Dziesiątki lat temu firma Orffa zapoczątkowała rozwój Beta 1,3/1,6-glukanów jako immunomodulatorów wzmacniających wewnętrzne mechanizmy zwierząt do zwalczania infekcji.

© 2022 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin