Zdrowie układu pokarmowego

W ciągu ostatnich lat badania koncentrowały się na zdrowiu jelit oraz na tym, jak je poprawić, aby uzyskać wysoką wydajność i dobrostan zwierząt. Na zdrowie i funkcjonowanie jelit ma wpływ wiele różnych mechanizmów. Do najważniejszych czynników należą:

Integralność jelitowa

Nabłonek jelitowy to wyściółka z komórek na powierzchni jelit. Komórki te wchłaniają składniki odżywcze i funkcjonują jako bariera zapobiegająca przedostawaniu się patogenów lub innych niepożądanych substancji do wnętrza organizmu. Integralność jelit określa w jakim stopniu nabłonek może pełnić swoje funkcje ochronne. Niska integralność wskazuje na przenikanie substancji i/lub patogenów. Skutkuje to stanem zapalnym, słabym trawieniem i obniżoną wydajnością zwierząt.

Patogeny

Stanowią główny czynnik upośledzający zdrowie jelit. Dlatego ważna jest kontrola ich obecności w przewodzie pokarmowym, aby zapewnić optymalne zdrowie jelit. Możemy to wspomagać stosując dodatki paszowe, ograniczające rozwój patogenów.

Skład mikrobiomu

Skład mikrobiologiczny jelita jest dynamiczny; zmienia się wraz z wiekiem i różni się w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Odpowiednio zrównoważony i zróżnicowany mikrobiom daje patogenom chorobotwórczym mniejsze szanse na rozwój i adhezję do powierzchni jelita. Ponadto stres i stosowanie antybiotyków mogą powodować zaburzenia równowagi mikroflory, stwarzając warunki do kolonizacji drobnoustrojom chorobotwórczym. Dodatki paszowe mogą wpływać na skład mikrobioty w jelicie poprzez stymulowanie wzrostu korzystnych bakterii i ograniczanie rozwoju bakterii szkodliwych.

Dążenie do osiągnięcia optymalnego zdrowia jelit wymaga zapewnienia dobrej ich integralności, kontroli patogenów i optymalnego składu mikrobioty. Multidyscyplinarne podejście, łączące różne dodatki paszowe, może okazać się odpowiednim rozwiązaniem!

Związane z Publikacje