Efektywność wykorzystania pasz

Czym jest efektywność wykorzystania pasz?

Często używaną i łatwą definicją efektywności wykorzystania paszy jest produkcja na jednostkę zużytej paszy i odwrotność powszechnie stosowanego współczynnika wykorzystania paszy (FCR). Ważne jest zrozumienie efektywności wykorzystania paszy, ponieważ wpływa ona na sytuację ekonomiczną gospodarstw, konkurencyjność przemysłu produkującego białko zwierzęce, zrównoważony rozwój i ograniczenie zasobów na całym świecie. Dzięki poprawie wydajności i obniżeniu kosztów paszy, na przykład przez zastosowanie preparatów poprawiających strawność, można zwiększyć wydajność paszy w skali światowej.

Efektywność wykorzystania pasz u brojlerów

W porównaniu z innymi zwierzętami hodowlanymi produkcja brojlerów jest uważana za bardzo efektywną pod względem wykorzystania paszy. Efektywność żywieniowa wyrażana w prosty sposób jako współczynnik konwersji paszy (FCR), określający stosunek pobranej paszy do masy ciała. Współczesne gatunki kurcząt brojlerów mają imponujący potencjał w zakresie wykorzystania paszy, dzięki czemu sektor ten jest bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

Efektywność wykorzystania pasz u trzody chlewnej

Efektywność wykorzystania pasz wyraża się najczęściej dzieląc ilość spożytej paszy przez masę ciała zwierzęcia. Zamiast przyrostu masy ciała można także zastosować przyrost tuszy. Przyrost tuszy jest istotny z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ świnie sprzedawane są na podstawie masy tuszy. Przyrost tuszy można łatwo obliczyć pod koniec tuczu, gdy zwierzęta poddawane są ubojowi. Wykorzystanie paszy może być również wyrażone w ujęciu finansowym, ponieważ celem produkcji trzody chlewnej jest jak najbardziej efektywne i skuteczne wykorzystanie pasz.

Efektywność wykorzystania pasz u krów mlecznych

Efektywność wykorzystania paszy u krów mlecznych opiera się na ich zdolności do przekształcania paszy w mleko. Innymi słowy, jest to ilość wyprodukowanego mleka przeliczona na ilość pobranej suchej masy. Dlatego też czasami jest ona nazywana wydajnością pobrania suchej masy. Zawartość składników pokarmowych w mleku jest również istotna przy obliczaniu efektywności żywienia. Mleko skorygowane energetycznie (Energy-Corrected Milk - ECM) jest wyliczane w oparciu o poziom tłuszczu i białka w mleku. Ten ostatni parametr pozwala na standaryzację i porównanie pomiędzy rasami lub gospodarstwami.

Efektywność wykorzystania paszy w akwakulturze

Współczynnik wykorzystania paszy (FCR) jest skutecznym sposobem oceny efektywności wykorzystania paszy dla producentów akwakultury w ich hodowlach. Współczynnik FCR zależy od czynników takich jak gatunek i system produkcji. W przypadku ryb hodowlanych wskaźnik ten jest zazwyczaj niższy niż u ryb wolnożyjących. Niskie jego wartości (np. 1,0) mogą być mylące, ponieważ wskazują, że w wyniku żywienia nie powstają prawie żadne straty. Biorąc pod uwagę zawartość wody w paszy (+/- 10%) i u żywych ryb (+/- 75%), staje się jasne, że straty są rzeczywiście generowane. Należy zatem zwrócić uwagę na wydajność białka (PE). Parametr ten obliczamy, mnożąc FCR przez zawartość procentową białka surowego w paszy.

Efektywność wykorzystania paszy u zwierząt towarzyszących

Efektywność żywienia zwierząt towarzyszących jest kluczowym parametrem, który należy wziąć pod uwagę, ponieważ nadrzędnym celem jest żywienie zwierząt towarzyszących w sposób jak najbardziej zbliżony do ich idealnego zapotrzebowania na białko. Poprawa wydajności paszy umożliwi dostarczenie zwierzętom towarzyszącym wszystkich wymaganych składników pokarmowych, przy jednoczesnej ochronie zasobów i poprawie zrównoważonego rozwoju.

Związane z Publikacje