Biodostępność

Nie wszystkie składniki pokarmowe występujące w paszy są w rzeczywistości wykorzystywane przez zwierzęta. Część składników, która jest rzeczywiście wchłaniana i wykorzystywana przez zwierzęta określamy jako biodostępne składniki odżywcze. Istnieje wiele przyczyn braku przyswajalności niektórych składników pokarmowych. Niektóre substancje nie mogą być trawione i wchłaniane z przyczyn fizycznych, inne są chemicznie niedostępne lub ulegają rozkładowi pod wpływem mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym zanim dotrą do miejsca gdzie odbywa się wchłanianie. Istnieją również przyczyny związane ze zwierzętami, jak choroby mogące obniżać biodostępność.

W przypadku dodatków paszowych szczególnie ważne jest przeanalizowanie czy suplementowane składniki pokarmowe posiadają dobrą biodostępność. Technologia produkcji oraz chemiczna struktura cząsteczkowa są typowymi właściwościami produktu, które determinują jego biodostępność i efektywność.

Bio-dostępność jest istotnym zagadnieniem w suplementacji pierwiastków śladowych w związku interakcjami w paszy, rozpuszczalnością oraz innymi czynnikami. W żywieniu witaminowym reakcje enzymatyczne mogą prowadzić do uzyskania produktów o wyższej wartości biologicznej. W przypadku aminokwasów chiralność może odgrywać istotną rolę.

Związane z Publikacje