L-Selenometionina – innowacja w najlepszym wydaniu

Zywienie, grudnia 2019

Selen organiczny powstaje w roślinach w wyniku przekształcenia selenu pobieranego z gleby w L-selenometioninę (L-SeMet). Następnie składnik ten, zamiast L-metioniny, jest włączany we frakcję białkową rośliny na drodze mechanizmu nieswoistego. Z tego względu, że Se jest analogiem siarkowym, może zastępować siarkę w wielu związkach, w tym w L-metioninie. Taka reakcja pozwala na magazynowanie Se w formie zapasów wykorzystywanych w przyszłości przez roślinę. Niestety u większości roślin ten proces jednak nie zachodzi i dlatego zawierają niskie stężenia selenu. Zwierzęta odżywiając się roślinami, wykorzystują L-selenometioninę i bezpośrednio włączają ten związek do swojej frakcji białkowej, w przeciwieństwie do wszystkich innych związków selenu (nieorganicznych i organicznych), które w pierwszej kolejności podlegają redukcji do selenowodoru. To powoduje przejściowy wzrost zawartości selenu, ale nadmiar zostaje dość szybko wydalony z moczem lub w procesie oddychania. Natomiast L-selenometionina pełni funkcję magazynu selenu, który utrzymuje produkcję białek selenowych na stałym poziomie przez dłuższy czas.

Selen organiczny – szeroki wybór?

Na rynku selenu organicznego występuje ograniczona ilość związków (tab. 1). Pierwszym źródłem selenu organicznego były drożdże wzbogacone tym pierwiastkiem, które pojawiły się w obrocie dodatkami dla zwierząt na początku XXI wieku. Producenci drożdży zmienili standardowy proces fermentacji dodając do podłoża (pożywki) Se w formie seleninu sodu. To doprowadziło do włączania atomu selenu do L-metioniny przed jej wbudowaniem do frakcji białkowej drożdży.

Niestety, ze względu na ograniczenia metaboliczne, drożdże nie mają możliwości gromadzenia całego selenu w tej formie, czyli o największej biodostępności (L-SeMet). Jedynie 63% całkowitej zawartości selenu, występującego w drożdżach wzbogaconych w ten pierwiastek, ma postać L-selenometioniny. Biorąc pod uwagę strawność białka drożdży (±80%), około 50% całkowitej zawartości selenu z drożdży wzbogaconych jest dostępne dla zwierząt w formie L-SeMet. Wiadomo ponadto, że istnieje duża zmienność zawartości Se w postaci L-SeMet, której źródłem są wzbogacone drożdże (All About Feed, August 2018). Excential Selenium 4000 (Orffa Additives BV) jest organicznym związkiem selenu, który jest najlepszym źródłem suplementacji tak ważnego pierwiastka (L-SeMet). Ponadto współczynnik strawności wynosi 100%, gdyż preparat wnosi do dawki pojedyncze aminokwasy. Co więcej, jest to jedyny produkt zawierający organiczny selen, który podczas produkcji pasz nie prowadzi do pylenia, co ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa pracowników.

Trzeci organiczny związek Se, znany jako hydroksyselenometionina (OH-SeMet) nie może być bezpośrednio wykorzystany przez zwierzęta, gdyż najpierw musi przekształcić się w L-SeMet na drodze 2-etapowych przemian enzymatycznych. Naukowe badania pokazują, że względne wykorzystanie form OH-metioniny i selenometioniny wynosi tylko 80% w porównaniu z formą L-selenometioniny (EFSA Journal 2012;10(3):2623; Van Beirendonck i in. 2018)

Korzystny wpływ na zwierzęta

Kiedy rozpatrujemy metabolizm, organiczny selen (w formie L-SeMet) wykazuje przewagę nad wszystkimi innymi formami tego pierwiastka, ponieważ jest bezpośrednio lub pośrednio włączany w strukturę białek zwierzęcych, a to z kolei istotnie zwiększa zapasy selenu i jednocześnie zapewnia jego optymalną podaż w trakcie przemian metabolicznych. Związek L-SeMet będzie magazynowany w mleku i jajach stanowiąc odpowiednie źródło selenu dla potomstwa. Pozytywne efekty są widoczne na każdym etapie od rozwoju zarodka, przez chów zwierząt, aż po etap spożycia mięsa przez konsumenta. W tabeli 2 przedstawiono najważniejsze korzyści związane z selenem organicznym stosowanym w dawkach.

Związek L-SeMet pozwala na odkładanie największej ilości selenu u wszystkich gatunków zwierząt w mleku, jajach i mięsie. Magazynowanie na wysokim poziomie zapewnia optymalną podaż selenu pozwalającą na zwalczanie stresu oksydacyjnego podczas transportu, we wczesnym etapie życia, rozrodu, przy stresie cieplnym i w przypadku stanów zapalnych. Zapewnia też poprawę statusu selenu u ludzi, dzięki wzbogaceniu o ten składnik biologiczny produktów zwierzęcych.

Wykorzystanie maksymalnego potencjału

Selen organiczny (L-SeMet) wykazuje długotrwałe i udowodnione korzyści w porównaniu do selenu nieorganicznego. Dzięki inżynierii i innowacji, wykorzystywany jest maksymalny potencjał tak ważnego pierwiastka. Excential Selenium 4000 (Orffa Additives) jest jedynym produktem organicznym na rynku zapewniającym najlepsze efekty. Nie obserwuje się różnic w stężeniu, które mają miejsce w przypadku innych organicznych źródeł selenu. Ponadto jest to praktycznie jedyne organiczne i bezpyłowe źródło selenu, zapewniające bezpieczne środowisko pracy.