Siarczan żelaza 30%

Minerały to pierwiatski, które pochodzą z gleby i wody. Organizmy żywe nie mają zdolności ich syntetyzowania. Większość minerałów pobieranych przez zwierzęta pochodzi bezpośrednio z roślin lub pośrednio z produktów pochodzenia zwierzęcego. Minerały ze źródeł roślinnych i wody mogą różnić się w zależności od miejsca pochodzenia, ponieważ zawartość składników mineralnych w glebie jest zróżnicowana geograficznie. Minerały odgrywają ważną rolę w żywieniu zwierząt. Mają ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania układu kostnego. Wspomagają także wiele innych funkcji fizjologicznych. Diety dla zwierząt są opracowywane na bazie różnych materiałów paszowych. Zawartość minerałów w tych surowcach jest uzależniona między innymi od ich pochodzenia. Aby zaspokoić zapotrzebowanie zwierząt na minerały, poszczególne składniki mineralne muszą być dostarczane z paszą. Mieszanki paszowe są uzupełniane o wapń, fosfor, magnez, potas, sód i chlor. Minerały te mogą być dodawane do paszy w różnych formach.

Pierwiastki śladowe

Pierwiastki śladowe to składniki mineralne, których organizm potrzebuje w bardzo niewielkich ilościach. Minerały są zawarte w glebie i wodzie, a organizmy żywe nie mają zdolności ich syntetyzowania. Większość pierwiastków śladowych w naszej diecie pochodzi bezpośrednio z roślin lub pośrednio z produktów pochodzenia zwierzęcego. Do najważniejszych pierwiastków śladowych należą: miedź, cynk, mangan, selen, kobalt, żelazo i jod. Chociaż dzienne zapotrzebowanie na te pierwiastki jest wyrażone w miligramach, a nawet mikrogramach, mają one kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu (np. są aktywatorami metaloenzymów, kofaktorami enzymów lub wchodzą w skład hormonów układu dokrewnego.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie suplementacji pierwiastków śladowych.

Oprócz tradycyjnych form nieorganicznych Orffa oferuje innowacyjne źródła pierwiastków śladowych o zwiększonej bioefektywności, które korzystnie wpływają na poprawę stanu zdrowia i wydajności zwierząt.