Excential Rumenpass MET

Rumen bypass Methionine

W nowoczesnej dawce pokarmowej dla krów mlecznych metionina jest często pierwszym aminokwasem limitującym. Metionina pełni kilka ważnych funkcji w organizmie zwierząt. Bierze udział w syntezie białek, jest donorem grup metylowych lub prekursorem glutationu, ważnego antyoksydantu. U krów mlecznych metionina jest czynnikiem decydującym o zawartości białka w mleku.

Obecnie wyzwaniem w hodowli jest odpowiednie żywienie krów wysokowydajnych, a w przyszłości obowiązek zwiększenia efektywności wykorzystania azotu. Te dodatkowe czynniki wywierają presję na prawidłowe żywienie aminokwasami. Dlatego też duże znaczenie przy tworzeniu receptur ma bilansowanie metioniny.

Wprowadzając do dawki pokarmowej metioninę chronioną, należy uwzględnić zarówno stopień ochrony w żwaczu, jak i dostępność w jelicie. Suplementowana metionina musi być produktem "bypass" w żwaczu oraz powinna być dostępna w jelitach. Warstwa ochronna musi być rozkładana w przewodzie pokarmowym na odcinku jelita cienkiego. Nie wszystkie produkty tego typu posiadają skuteczną ochronę.

Excential Rumenpass MET potwierdził w badaniach in vivo:

  • Bardzo dobrą ochronę przed degradacją w żwaczu
  • Dostępność dla krowy w jelicie cienkim

Dostępność produktu może zależeć od regionu.