Excential Butycoat

Celowane uwalnianie maślanu

Maślan jest ważnym źródłem energii dla komórek nabłonkowych jelit i odgrywa istotną rolę we wspomaganiu prawidłowej czynności jelit. Maślan jest naturalnie wytwarzany w przewodzie pokarmowym zwierząt. Aby dodatkowo wspomóc jelita, maślan może być również dostarczany wraz z paszą. Jednak niezabezpieczony niechroniony jest bezpośrednio wchłaniany w początkowym odcinku przewodu pokarmowego, zanim jeszcze dotrze do jelita grubego. Excential Butycoat zawiera maślan poddany obróbce w procesie mikrokapsułkowania. Produkt umożliwia celowane uwalnianie maślanu w całym przewodzie pokarmowym, wzmacniając mechanizm działania i aktywność w różnych odcinkach przewodu pokarmowego, a także skuteczność na jednostkę aktywnego składnika. Równie istotnym aspektem jest to, że otoczka eliminuje charakterystyczny nieprzyjemny zapach maślanu.

Korzystny wpływ na zdrowotność zwierząt

Maślan uznawany jest za najważniejszy krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy (SCFA) dla komórek nabłonkowych jelita. Maślan ma szczególnie duże znaczenie dla komórek jelita grubego, które wykorzystują ten związek do wytwarzania energii i utrzymywania homeostazy. Liczne badania wskazują na istotną rolę, jaką odgrywa maślan w dostarczaniu energii do komórek nabłonka, wchłanianiu sodu i wody (środek przeciwbiegunkowy), proliferacji i różnicowaniu komórek nabłonka, rozwoju kosmków jelitowych i wzmacnianiu mechanizmów obronnych jelit. Wielokierunkowe korzystne oddziaływanie maślanu na czynność jelit i zdrowotność zwierząt jest opisane w pracy „Multifarious effects of butyrate on intestinal function”. Artykuł ten można pobrać poniżej.

Działanie przeciw drobnoustrojom i funkcja bariery barierowa

Maślan odznacza się działaniem przeciwbakteryjnym i wzmacnia funkcję barierową jelit. Przeprowadzone badania wskazują, że niskie dawki maślanu mogą hamować ekspresję genów inwazyjnych w bakteriach Salmonella i E. Coli, zmniejszając zdolność bakterii do przyłączania się do komórek nabłonka jelita gospodarza, co zapobiega ich inwazyjnemu i zjadliwemu działaniu. Najnowsze badania wskazują również na inną funkcję maślanu w układzie obronnym gospodarza. Związek ten pobudza aktywność przeciwdrobnoustrojową komórek odpornościowych, wywołując uwolnienie peptydów obronnych o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Te peptydy obronne wykazują szerokie spektrum działania skierowane przeciwko bakteriom, pierwotniakom, wirusom otoczkowym i grzybom. Pozwala to zmniejszyć ilość patogenów (Salmonella, E.Coli, Clostridium perfringens i itp.) wyrażoną wartościami log, a także ograniczyć ich inwazyjność. Dzięki temu Excential Butycoat jest bardzo użytecznym składnikiem diet bez antybiotyków .

Celowane uwalnianie maślanu w przewodzie pokarmowym

Rodzaj zastosowanej otoczki wpływa na sposób uwalniania maślanu w obrębie przewodu pokarmowego. Otoczka nie powinna rozpuszczać się w żołądku, lecz stopniowo uwalniać maślan w obecności enzymów rozkładających tłuszcze. Stopień uwalniania maślanu sodu można oznaczać w badaniach rozpuszczalności i analizować po odtworzeniu warunków, jakie panują w żołądku i poszczególnych odcinkach jelit. Badanie takie wskazuje, że w przypadku dodatku Excential Butycoat całość dostarczonego maślanu przechodzi przez żołądek i jest stopniowo uwalniana w treści jelitowej.

Eliminacja zapachu

Oprócz celowanego uwalniania SCFA w przewodzie pokarmowym otoczka ogranicza charakterystyczny nieprzyjemny zapach maślanu. Zapach ten jest wprawdzie preferowany przez niektóre gatunki zwierząt, jednak przez ludzi jest uznawany za nieprzyjemny. Niekorzystne właściwości zapachowe utrudniają stosowanie tego składnika w zakładach produkcyjnych. Zapach nie jest również akceptowany przez osoby zajmujące się zadawaniem paszy zwierzętom. Na Uniwersytecie w Wageningen (Holandia) zbadano wpływ ekstruzji na właściwości zapachowe produktu Excential Butycoat w gotowej karmie dla psów. W trakcie procesu ekstruzji i po zapakowaniu karmy nie stwierdzono znaczącej różnicy pod względem zapachu pomiędzy karmą kontrolną a karmą dla zwierząt domowych z maślanem otoczkowanym.

Excential Butycoat

  • Excential Butycoat ma postać jednorodnych, białych mikrokapsułek.
  • Excential Butycoat zawiera 30% maślanu sodu.
  • Excential Butycoat jest chroniony w specjalnej matrycy złożonej z roślinnych kwasów tłuszczowych. Matryca została opracowana pod kątem stopniowego uwalniania w jelitach i eliminacji nieprzyjemnego zapachu maślanu sodu.

Związane z Publikacje