Excential Beta-Key

Niehigroskopijna betaina HCL 95%

Betaina jest trójmetylową pochodną aminokwasu glicyny. Związek ten jest powszechnie wykorzystywany jako dodatek w żywieniu zwierząt. 

Dzięki specyficznej budowie cząsteczkowej betaina pełni wiele różnych funkcji w organizmie:

Donor grupy metylowej

Podczas przemian metabolicznych powstają wolne grupy metylowe, które biorą udział w szeregu reakcji, takich jak synteza kreatyny, karnityny i innych związków. Cholina i betaina mogą być wykorzystywane jako donor grup metylowych w przemianach metabolicznych, jednak cholina musi być wcześniej przekształcona w mitochondriach w betainę. Metabolizm grupy metylowej odgrywa istotną rolę między innymi w zapobieganiu zespołowi stłuszczonej wątroby.

Osmoregulator

Betaina działa jako organiczny czynnik osmoregulacyjny (osmolit), czyli substancja chroniąca komórki przed stresem osmotycznym, wysuszeniem, wzmożonym zasoleniem i wysoką temperaturą. Zwierzęta utrzymują równowagę w swojej strukturze komórkowej poprzez regulację przepływu wody do i z komórek (osmoregulacja). Betaina pomaga w utrzymaniu tej równowagi i ma potwierdzoną skuteczność w okresie stresu cieplnego.

Korzyści

Istnieją doniesienia o bardzo korzystnym wpływie betainy na strawność paszy i jakość tuszy. Betaina jest stosowana w żywieniu wielu gatunków zwierząt, m.in. brojlerów, indyków, trzody chlewnej i ryb.

Związane z Publikacje