Dairy cattle Orffa picture i Stock 944687452 LR

Gatunki zwierząt: Przeżuwacze

W dzisiejszych czasach oczekujemy od naszych zwierząt hodowlanych najwyższej wydajności. Kluczem do produkcji zwierzęcej jest uzyskanie najlepszej wydajności bez uszczerbku dla zdrowia zwierząt, z równoczesnym ograniczeniem wpływu na środowisko. Poprawa parametrów laktacji krów mlecznych lub wydajności wzrostu bydła opasowego jest możliwa tylko przy zapewnieniu wysokiej jakości dawek pokarmowych. Opracowanie najlepszych dawek pokarmowych jest wyzwaniem samym w sobie. Można to osiągnąć jedynie poprzez odpowiednie zbilansowanie pasz objętościowych i treściwych, z jednoczesnym wykorzystaniem wysokiej jakości surowców i dodatków paszowych. Optymalizacja procesu fermentacji mikrobiologicznej w żwaczu nie tylko wspomaga wydajność zwierząt, ale także może zminimalizować uwalnianie gazów cieplarnianych. Dostępne są różnego rodzaju dodatki paszowe, wspomagające funkcjonowanie żwacza i wydajność zwierząt, co prowadzi do zwiększenia efektywności produkcji, zdrowia zwierząt i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Związane z Publikacje