Informacja prasowa

października 02 2020

Akademia Emulgatorów - firma Orffa uruchamia globalną inicjatywę mającą na celu wspieranie świadomości na temat stosowania emulgatorów w paszach dla zwierząt

W ramach swojej naukowej i technicznej misji promowania stosowania emulgatorów żywieniowych ( znanych jako dodatki paszowe dla zwierząt ), Orffa rozpoczyna globalną kampanię o nazwie Akademia Emulgatorów. Akademia Emulgatorów to platforma, która ma na celu poszerzenie wiedzy na temat nowych zastosowań, wzrost świadomości dotyczącej zalet i wad emulgatorów oraz zwiększenie ich wykorzystaniaw żywieniu zwierząt na całym świecie.

Obecnie głównym odbiorcą emulgatorów żywieniowych jest sektor produkcji brojlerów, ale nawet tam dodatki nie są w pełni wykorzystywane. Potencjał emulgatorów w zakresie tworzenia tańszych diet przy jednoczesnym zachowaniu wydajności jest nadal niedoceniany. Stwierdzono nie tylko poprawę trawienia tłuszczów, ale również polepszenie strawności suchej masy, białka i energii. Ponadto, prawie nieznana jest ich zdolność do wspomagania trawienia w dietach bez antybiotyków. U innych gatunków zwierząt, emulgatory wydają się być szczególnie przydatne u niosek, indyków, świń i ryb.

Potencjał emulgatorów żywieniowych w żywieniu zwierząt jest bardzo duży, ale niezbędna jest odpowiednia promocja naukowa i techniczna ich zastosowań. Jako wiodąca firma z dużym technicznym zapleczem, Orffa dąży do przejęcia inicjatywy w globalnej promocji emulgatorów, proponując rozwiązania dla branży żywienia zwierząt. Inwestując w długoterminowe programy badawcze, dążymy do poszerzania wiedzy. Jednocześnie Orffa rozbudowuje swoją globalną sieć współpracy naukowej.

Orffa rozpoczęła prace nad dokumentacją dotyczącą emulgatorów w Belgii i rozszerzyła je na Brazylię i USA, gdzie przeprowadzono szeroko zakrojone badania doktoranckie (Teixeira, 2017). Dokumentacja ta została wzbogacona o badania prowadzone pod nadzorem wielu uniwersytetów i placówek badawczych na wszystkich kontynentach. Zestawienie wszystkich doświadczeń znajduje się w obszernej publikacji "Emulsifier Academy": Excential Energy Plus - emulgator żywieniowy III generacji!".

Jest to trzecia publikacja z cyklu Orffa Academy, będąca kontynuacją podobnych inicjatyw mających na celu dzielenie się wiedzą na temat stosowania organicznego selenu i betainy w żywieniu zwierząt.