Orffa została zaproszona do udziału w dyskusji okrągłego stołu podczas Kongresu Drobiu w Pawilonie Holenderskim podczas EXPO 2021 w Dubaju.

grudnia 07 2021

1 R5 A8389

Podczas dyskusji z udziałem holenderskich i lokalnych interesariuszy stało się jasne, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na zrównoważoną i samowystarczalną produkcję drobiu w Emiratach.

Brecht Bruneel, Kierownik ds. Innowacji w firmie Orffa, opowiadał się za stosowaniem dodatków paszowych, które mogą wesprzeć na tym poziomie sektor drobiarski.