Orffa podejmuje kolejne kroki w kierunku rozwoju współpracy z sektorem akwakultury.

czerwca 19 2020

Orffa jest platynowym sponsorem VII Wirtualnej Międzynarodowej Konferencji na temat Rolnictwa Żywności i Biotechnologii, zorganizowanej przez Wydział Technologii Uniwersytetu Mahasarakham (Tajlandia), która odbyła się w dniach 29-30 lipca 2020 roku.

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie https://techno2.msu.ac.th/icof...

Aby dowiedzieć się, o czym będzie mówił nasz Główny Kierownik ds. sparcia technicznego Brecht Bruneel, wejdź na stronę https://techno2.msu.ac.th/icof...

Orffa podejmuje kolejne kroki w kierunku rozwoju współpracy z sektorem akwakultury. Potwierdzeniem tego jest wykład na temat L-selenometioniny i emulgatorów w hodowli ryb oraz niedawne zatrudnienie pani Marieke Swinkels na stanowisku Głównego Kierownika wsparcia technicznego ds. akwakultury.