Zmniejszenie śladu ekologicznego w przemyśle

października 20 2021

ORF211018 Visual video RTLZ

Orffa jest dobrze przygotowana aby odegrać ważną rolę w zakresie dostarczania dodatków paszowych, które pomogą przemysłowi w osiągnięciu ambitnych celów związanych z ochroną klimatu i zrównoważonym rozwojem. Rozwiązania firmy Orffa przyczyniają się do redukcji gazów cieplarnianych (GHG), do znacznego zmniejszenia śladu ekologicznego przemysłu oraz do bardziej efektywnej produkcji zwierzęcej przy mniejszym zużyciu paszy. Na poniższym filmie przedstawiono działanie emulgatora żywieniowego Excential Energy Plus.