Calsporin®

Calsporin® to probiotyk zawierający bakterie przetrwalnikujące Bacillus velezensis DSM 15544. Badania pokazują, że wprowadzenie bakterii Bacillus velezensis DSM 15544 do żywienia brojlerów i prosiąt daje korzystny efekt w postaci poprawy wzrostu i wykorzystania paszy. Bakterie Bacillus velezensis DSM 15544 (Calsporin®) wywierają wielokierunkowy wpływ na prawidłowe działanie jelit. W jelitach bytuje ogromna liczba bakterii określanych łącznie jako mikroflora jelitowa. Wśród nich są zarówno bakterie pożyteczne, jak i takie, które wywierają szkodliwy wpływ na organizm (bakterie chorobotwórcze, m.in. Clostridia, E. coli, Salmonella, Campylobacter). Bakterie Bacillus velezensis tworzą środowisko, które sprzyja rozwojowi pożytecznych bakterii jelitowych (bakterii kwasu mlekowego) dzięki zużywaniu tlenu, wytwarzaniu enzymów i zjawisku konkurencyjnego wypierania. W ten sposób Calsporin® sprzyja namnażaniu się pożytecznej flory jelitowej, jednocześnie ograniczając rozwój bakterii chorobotwórczych. W rezultacie następuje wzmocnienie czynności jelit, a zdrowsze jelita oznaczają lepsze wykorzystanie składników pokarmowych, ograniczenie zaburzeń trawiennych oraz poprawę ogólnej zdrowotności i wydajności zwierząt.

Probiotyki zawierające bakterie przetrwalnikujące – wysoka stabilność

Wadą probiotyków starszej generacji był brak stabilności w procesie produkcji pasz. Problem ten nie dotyczy preparatu Calsporin®, który należy do grupy probiotyków zawierających bakterie przetrwalnikujące. Stosowanie probiotyków tego typu niesie za sobą wiele korzyści. Podczas tworzenia przetrwalników wokół bakterii powstają dwie warstwy białka. Chronią one bakterie przed stresorami środowiskowymi, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie probiotyków zawierających bakterie przetrwalnikujące do pasz zawierających potencjalnie agresywne składniki pokarmowe, np. kokcydiostatyki. Badanie przeprowadzone w CCL Nutricontrol (Niderlandy) wykazało zgodność z 14-toma różnymi produktami z grup kokcydiostatyków, antybiotyków i kwasów organicznych.

W porównaniu z innymi rodzajami probiotyków, probiotyki zawierające bakterie przetrwalnikujące są bardzo stabilne termicznie. Badanie analizujące proces granulowania przeprowadzone w CLO (Belgia) pokazało, że Calsporin® może być wykorzystywany w procesie granulacji w temperaturach do 90°C bez szkody dla przeżywalności bakterii. Wyniki te potwierdzono w kilku badaniach nad procesem granulowania przeprowadzonych przez klientów w warunkach praktycznych. W dwóch przypadkach przeanalizowano procesy ekspandowania paszy z dodatkiem preparatu Calsporin® w temperaturach sięgających 105°C. Także w tych warunkach nie odnotowano niekorzystnego wpływu na przeżywalność bakterii.

Wyniki u brojlerów – potwierdzone korzyści ekonomiczne, bogate doświadczenie terenowe

Calsporin® jest stosowany w żywieniu zwierząt już od 1990 roku. Początkowo dodatek był dostępny na rynkach Ameryki Północnej i Południowej, a następnie także w Azji i Europie. W 2006 r. Calsporin® otrzymał zezwolenie UE do stosowania jako dodatek w żywieniu brojlerów. Od tamtego czasu preparat jest pomyślnie wykorzystywany przez producentów mieszanek paszowych oraz firmy zintegowane. Pozytywne doświadczenia ze stosowaniem tego dodatku obserwowane są w całej Europie. Zestawienie badań terenowych pokazuje, że korzyści obserwowane w badaniach rejestracyjnych mają potwierdzenie w praktyce:

  • Średni wpływ na współczynnik wykorzystania paszy (FCR1500): -2,3%
  • Średni wpływ na dzienne przyrosty masy ciała: +2,5%

Żywienie prosiąt – wysoka wydajność, bardzo niski koszt

W ostatnim czasie preparat Calsporin® otrzymał zezwolenie do stosowania jako dodatek paszowy dla prosiąt w dawce minimalnej 30 ppm. Aby otrzymać rejestrację w UE, wymagane jest przedłożenie dokumentacji naukowej dotyczącej skuteczności, która jest poddawana ocenie przez odpowiednie organy UE. Zezwolenie wydane przez UE stanowi potwierdzenie wysokiej skuteczności w niewielkich dawkach (30 ppm). Ponieważ Calsporin® jest skuteczny w tej stosunkowo niskiej dawce, koszt stosowania dodatku w przeliczeniu na 100 kg paszy jest bardzo niski. Dzięki temu Calsporin® jest zdecydowanie najbardziej efektywnym kosztowo probiotykiem na rynku, zapewniając bardzo korzystną stopę zwrotu z inwestycji.

W dokumentacji rejestracyjnej UE dotyczącej prosiąt podano następujące parametry:

  • Średni wpływ na wspólczynnik wykorzystania paszy: -5%

Związane z Publikacje