Excential Toxin A

Mycotoxin management

Mykotoksyny są powszechnym problemem w żywieniu zwierząt na całym świecie. Mogą niekorzystnie oddziaływać na odporność zwierząt, płodność i wydajność produkcji.

  • Aflatoksyny mogą negatywnie wpływać na układ odpornościowy zwierząt, powodując obniżenie wzrostu i płodności.
  • Fumonizyny obniżają pobranie paszy i tempo wzrostu. Mogą także powodować wieloogniskową martwicę wątroby, biegunkę i chondrodysplazję kości piszczelowej.
  • Ochratoksyny powodują uszkodzenie i niewydolność nerek, immunosupresję, słabe przyrosty masy ciała i brak pigmentacji u kurcząt (inhibicja karotenoidów).
  • Zearalenon wykazuje silną aktywność estrogenną u trzody chlewnej i bardzo niski stopień toksyczności ostrej u kurcząt.

Preparat Excential Toxin A jest przeznaczony do absorpcji i neutralizacji najważniejszych mykotoksyn.