L-MET 100®

L-metionina paszowa

Metionina jest jednym z aminokwasów egzogennych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt. Tradycyjnie metionina była dostępna w postaci DL-metioniny lub hydroksyanalogu metioniny. W ostatnim czasie do branży paszowej trafiła również L-metionina, czyli naturalna forma metioniny. Z najnowszych badań wynika, że L-metionina może z powodzeniem zastępować DL-metioninę. Uzyskane wyniki pokazują wzrost średnich przyrostów dziennych i poprawę wykorzystania paszy zarówno u kurcząt brojlerów, jak i trzody chlewnej. Preparat L-Met 100® wielokrotnie wykazał wyższą względną biodostępność w porównaniu z DL-metioniną.

L-metionina jest jedyną bioaktywną formą metioniny, która może być wykorzystywana bezpośrednio przez komórki jelitowe. Z kolei D-metionina musi najpierw przejść przez żyłę wrotną, a następnie ulec enzymatycznemu przekształceniu w L-metioninę przez wątrobę i nerki. Przemiana ta wymaga dwóch reakcji enzymatycznych w przebiegu których może dochodzić do utraty energii i wydajności, zwłaszcza u zwierząt w młodym wieku lub u niektórych gatunków zwierząt.

Dzięki temu L-metionina wykazuje istotne zalety. Przykładowo, w żywieniu brojlerów obserwuje się poprawę wskaźnika konwersji paszy oraz wzrost końcowej masy ciała. Podobne wyniki uzyskano w żywieniu trzody chlewnej. Stwierdzono także korzystny wpływ na rozwój kosmków w dwunastnicy oraz zmniejszenie stresu oksydacyjnego w komórkach błony śluzowej. Stosowanie L-metioniny ma korzystny wpływ na rentowność produkcji zwierzęcej.