Biosprint

Żywe kultury drożdży

Probiotyk Biosprint® MUCL™ 39885 zawiera wyselekcjonowany szczep żywych drożdży, przeznaczony do stosowania w żywieniu przeżuwaczy (bydła mlecznego i mięsnego), prosiąt, loch i koni. Już od kilkudziesięciu lat drożdże Saccharomyces cerevisiae cieszą się popularnością jako dodatek paszowy dzięki swoim właściwościom probiotycznym.

Bydło mleczne i mięsne: poprawa funkcjonowania żwacza

Bakterie żwaczowe, które odpowiadają za fermentację pasz objętościowych, są wrażliwe na tlen. Obniżony poziom tlenu może działać pobudzająco na kilka szczepów bakteryjnych, głównie bakterii wykorzystujących kwas mlekowy, co powoduje stabilizację pH w żwaczu. Znaczącą rolę w tym procesie może odgrywać dodatek Biosprint ze względu na pobieranie tlenu przez żywe kultury drożdży. Korzystają z tego określone szczepy bakterii rozwijające się w warunkach beztlenowych. W ten sposób można osiągnąć stabilizację wartości pH w żwaczu, lepszą strawność i wykorzystanie pasz objętościowych. W praktyce zwykle obserwujemy lepsze pobranie paszy oraz poprawę wyników produkcyjnych. Ze względu na zwiększony potencjał genetyczny do produkcji mleka dawki pokarmowe dla przeżuwaczy są coraz bardziej skoncentrowane dzięki zwiększonej zawartości skrobi i cukrów. Może to prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu żwacza, a w konsekwencji do obniżenia pobrania paszy i kwasicy (zwanej również podkliniczną kwasicą żwacza – SARA). Żywe kultury drożdży wspomagają funkcjonowanie żwacza i wpływają na poprawę wydajności.

Prosięta i lochy: prawidłowe funkcjonowanie jelit i procesy trawienne

Zwierzęta monogastryczne mogą czerpać korzyści z właściwości probiotycznych żywych drożdży. Żywe drożdże chronią ściany jelit i wytwarzają korzystne dla organizmu metabolity (enzymy, witaminy). Mają dobroczynny wpływ na równowagę flory jelitowej i usprawniają trawienie składników pokarmowych. Złożona w UE dokumentacja rejestracyjna dotycząca loch wskazuje również na korzyści w postaci zwiększonej masy miotu i wyższego tempa wzrostu prosiąt. U loch karmiących obserwowany jest pozytywny wpływ żywych drożdży w przypadku zakażeń bakteriami Clostridium.

Konie: lepsza strawność włókna, mniej zaburzeń trawiennych

Żywe kultury drożdży są wykorzystywane w żywieniu koni do poprawy trawienia włókna. Żywe drożdże pobudzają wzrost bakterii rozkładających włókno i zapobiegają obniżaniu pH flory jelitowej. Niskie wartości pH niekorzystnie oddziałują na dobroczynne bakterie jelitowe, wywołując zaburzenia jelit u koni. Lepsza strawność włókna ogranicza problemy jelitowe i zwiększa pobranie energii. Badania przeprowadzone w ramach rejestracji preparatu Biosprint w UE wskazują na konsekwentny wzrost pozornej strawności włókna u dorosłych koni.