Minerały ilaste

Substancje wiążące wodę i substancje toksyczne np. amoniak.

Minerały ilaste są neutralnymi surowcami, które wiążą substancje toksyczne i wodę w jelitach. Szczególnie zeolity mają wysokie powinowactwo do wiązania amoniaku. Amoniak powstaje, gdy niestrawione białko ulega fermentacji w jelicie grubym. Amoniak jest substancją niepożądaną oraz szkodliwą dla zdrowia jelit. Wywołuje biegunkę, zmiany patologiczne podeszwy stopy i infekcje. W konsekwencji obniża to wydajność zwierząt. W sektorze akwakultury minerały ilaste mogą być stosowane w diecie lub bezpośrednio do wody w celu zmniejszenia poziomu amoniaku i innych substancji toksycznych dla gatunków wodnych. Zastosowanie minerałów ilastych ze względu na ich zdolności wiążące, poprawia zdrowie i wydajność zwierząt.

Związane z Publikacje