Sustainability ecovadis 2023

Orffa otrzymuje złoty medal Ecovadis

Zrównoważony rozwój staje się bardziej niż kiedykolwiek elementem umożliwiającym działanie. Niezwykle ważne dla Orffy jest prowadzenie działalności w sposób zgodny z zasadami etyki, z poszanowaniem ludzi i środowiska. Oprócz inicjatyw podejmowanych w codziennej działalności, zamierzamy promować takie podejście u naszych partnerów biznesowych.

W latach 2019 i 2021 Orffa przeszła pomyślnie audyt przeprowadzony przez Ecovadis. W 2023 roku Orffa po raz pierwszy sięgnęła po złoty medal. Z oceną 73/100, Orffa plasuje się wśród 3% najlepiej funkcjonujących firm na świecie ocenianych przez Ecovadis.

Ekovadis jest największym na świecie i najbardziej zaufanym podmiotem zajmującym się oceną zrównoważonego rozwoju w biznesie, tworząc globalną sieć ponad 100 000 ocenianych firm. EcoVadis jest renomowanym systemem oceny, który ma na celu promowanie i wspieranie etycznych, społecznych i środowiskowych działań w całym łańcuchu dostaw. Ecovadis jest między innymi wspomagany przez "Together for Sustainability", inicjatywę branżową reprezentującą łańcuch dostaw w przemyśle chemicznym, między innymi w przemyśle żywienia zwierząt, posiadającą łączny obrót ponad 600 miliardów euro. Ocenia się kilka kryteriów, podzielonych na cztery tematy: Środowisko, Praca i prawa człowieka, Etyka oraz Zrównoważone zamówienia.

Zrównoważony rozwój jest procesem ciągłym, który nadal będzie miał duże znaczenie, jesteśmy jednak dumni, że możemy podzielić się z Państwem tym wyróżnieniem.

Orffa, pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju