Kontrola jakości

Jakość jest istotnym i integralnym elementem strategii biznesowej firmy Orffa. Właśnie dlatego w firmie wdrożono systemy kontroli jakości, które nie mają sobie równych w branży.

Orffa stale dąży do poprawy jakości i bezpieczeństwa swoich produktów. Wspiera również swoich partnerów, aby mogli spełnić te same wewnętrzne standardy jakości. Nasi klienci mogą być pewni, że nabywane przez nich materiały paszowe, dodatki paszowe i premiksy są bezpieczne pod względem jakości, identyfikowalności i niezawodności. Gwarantujemy również, że oferowane produkty są wytwarzane w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Nasze produkty bazują na rzetelnych danych uzyskiwanych w toku prac badawczo-rozwojowych i są dostarczane w pakiecie z doskonałą obsługą techniczną. Aby kompleksowo zaspokajać potrzeby klientów, dążymy także do perfekcyjnej obsługi administracyjno-logistycznej.

Misją firmy Orffa jest dostarczanie na rynek bezpiecznych, wysokiej jakości produktów. Nad zapewnieniem zgodności z najbardziej rygorystycznymi wymogami jakościowymi czuwa sprawnie funkcjonujący Dział Jakości.

Firma przestrzega uznanych w branży standardów jakości: GMP+, HACCP i FAMI-QS. Standardy te stanowią solidny fundament obowiązującego w firmie Orffa Systemu Kontroli Jakości, który gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i jakości zgodny z przyjętymi na całym świecie normami.

Jako jeden z głównych importerów dodatków paszowych z krajów położonych poza Unią Europejską Orffa nawiązuje współpracę wyłącznie ze starannie dobranymi, renomowanymi producentami surowców i firmami realizującymi produkcję na zlecenie. Orffa dąży do budowy długotrwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku ze wszystkimi swoimi partnerami.

Wszystkie firmy partnerskie spełniają wymogi GMP+, FAMI-QS lub innego uznanego systemu jakości i bezpieczeństwa. Jest to podstawowy wymóg warunkujący podjęcie współpracy z firmą Orffa w zakresie działalności produkcyjnej. Po zaakceptowaniu dostawcy pracownicy Orffa regularnie przeprowadzają audyty produkcji, przetwarzania, magazynowania i transportu produktów pod kątem zgodności z wewnętrznymi standardami kontroli jakości oraz w celu zagwarantowania wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa.

Oprócz kontrolowanych zakupów rutynowo sprawdzamy wszystkie importowane produkty w kierunku zawartości substancji aktywnych oraz wszystkich potencjalnych zanieczyszczeń zgodnie z rygorystycznymi standardami wewnętrznymi.
W tym celu opracowaliśmy innowacyjne podejście do monitorowania. Każda kombinacja produkt/producent jest analizowana pod kątem kilku ściśle określonych kryteriów. Kryteria te uwzględniają jakość, bezpieczeństwo i ograniczenia prawne, a także są regularnie poddawane ocenie na zgodność z najbardziej rygorystycznymi wymogami. Na bieżąco monitorowane są także parametry fizyczne produktów.

W firmie Orffa wdrożono trójstopniową metodologię kontroli jakości i analiz. Wszystkie produkty oraz poszczególne partie są analizowane pod kątem zawartości i obecności zanieczyszczeń. Oprócz tego przeprowadzane są dodatkowe analizy w zależności od profilu ryzyka produktu, producenta i kraju pochodzenia. W tym celu w firmie Orffa opracowano unikatowe, obiektywne narzędzie pomiarowe do oceny profilu ryzyka producentów i produktów. W zależności od profilu ryzyka przeprowadzane są także dodatkowe analizy. W ramach dodatkowej gwarancji jakości Orffa wykonuje wyrywkowe kontrole dostarczanych produktów.

Stosując trójpoziomowy model jakości, Orffa realizuje wymogi wewnętrznych standardów, które są bardziej rygorystyczne niż obowiązujące europejskie wymogi prawne..

Dzięki takiemu podejściu Orffa może wydawać świadectwa analizy lub świadectwa zgodności dla każdej pojedynczej partii produktu.

W ramach programu monitorowania szczególną uwagę zwracamy na substancje niepożądane, takie jak metale ciężkie, dioksyny i inne zanieczyszczenia, w zależności od stopnia ryzyka produktów wprowadzanych do obrotu. Odpowiednie analizy są udostępniane naszym klientom w postaci przejrzystych raportów.

Wprowadzanie na rynek produktów najwyższej jakości jest naszym priorytetem!