Worldmap

Oddani specjaliści

Skontaktuj się z naszymi oddanymi specjalistami

Dzięki bezpośredniej obecności na wszystkich głównych i rozwijających się rynkach produkujących paszę na całym świecie, mamy siedzibę główną w Europie. Jesteśmy również obecni w obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie i Azji.

Kontynuować
Screenshot 2022 05 12 at 10 59 09

Nasi specjaliści

Za tworzeniem rozwiązań paszowych stoją ludzie. Dlatego nasz personel składa się doskonale wykształconych i wykwalifikowanych specjalistów posiadających ogromną wiedzę handlową, techniczną i naukową. Dzięki obecności na wielu rynkach jesteśmy zawsze na bieżąco z nowymi trendami. Nasi eksperci są w stałym kontakcie z dużą i stale rosnącą bazą klientów, rozbudowaną siecią producentów i dostawców, a także z osobami decyzyjnymi i wszystkimi zainteresowanymi stronami w branży. Utrzymujemy stały kontakt z władzami krajowymi i międzynarodowymi, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz organizacjami branżowymi.