Update effecten aminozuren en sporenelementen in diervoeding

Op 28 mei vond het jaarlijkse Benelux symposium plaats. Het werd bezocht door een breed publiek, gaande van nutritionisten uit de voeder-, bijproducten- en premixindustrie, tot onderzoekers en beleidsmedewerkers uit verschillende landen. In het strakke schema ontbrak het niet aan afwisseling, met onderwerpen over aminozuren, milieu en sporenelementen.

Dr. Ir. Eddy Ketels, CEO van Orffa International, gaf de aftrap voor een aangename studiedag. Het geheel werd vakkundig geleidt door Dr. Sam Millet, die we kennen van het Belgische ILVO.

Effect van lage-eiwit voeders op prestaties van vleesvarkens

Jeroen Pijlman van het Nederlandse kenniscentrum Schothorst Feed Research beet de spits af met een uiteenzetting over het effect van lage-eiwit voeders op de prestaties en de slachtkwaliteit van vleesvarkens. De vleesvarkens werden in drie fases gevoederd, met telkens een laag eiwitgehalte (150, 141 en 130 g/kg voor respectievelijk fase 1 tot en met 3) ten opzichte van het gangbare eiwitgehalte (170, 160 en 145 g/kg). Over de gehele periode gezien was er geen verschil op groei en voederconversie tussen de hoog en laag eiwit groep. De karkaskwaliteit werd over de hele proef niet beïnvloed. De proef toont aan dat het eiwit gehalte niet belangrijk is, zolang alle individuele aminozuren op het juiste niveau worden aangeboden. De dieren op het lage-eiwit dieet pakten ten slotte uit met een betere mestscore, voornamelijk in de eerste twee fases.

Milieu effecten van verschillende voer strategieën

Florence Garcia-Launay van de Franse onderzoeksinstelling INRA deed jarenlang onderzoek naar de impact op het milieu van bovenstaande praktijk, met name de verlaging van het ruw eiwitgehalte en de toename van het aandeel vrije aminozuren. Het vervangen van soja(schroot) door granen en vrije aminozuren vermindert de impact op het milieu per kilo varkensvlees. Met deze evolutie worden onder meer de verzuring, de eutrofiëring en de opwarming van de aarde tegengegaan. Het gebruik van vrije aminozuren ter vervanging van soja(schroot) kan de kostprijs van het voeder bovendien laten dalen.

Effect van lage-eiwit voeders op prestaties van vleeskuikens

Na de koffie volgde een interessante presentatie door het Franse duo William Lambert en Pauline Belloir van Ajinomoto Eurolysine en het INRA. Hierin werd eveneens de behoefte aan niet-essentiële aminozuren geëvalueerd, ditmaal voor vleeskuikens. Hoewel deze stoffen door het lichaam zelf kunnen worden aangemaakt, dreigt er toch een tekort wegens de scherpe formulatie van de essentiële aminozuren. Tevens is het belang van interferentie tussen de aminozuren besproken en het belang van een voldoende voorziening van Threonine naast Valine bij vleeskuikens.

Na de lunch werd de verteringsdip succesvol ondermijnd door de excentrieke professor Wilhelm Windisch van de Technische Universität Munich. De specialist in sporenelementen besprak de huidige uitdagingen in zijn vakgebied. Stuk voor stuk werden zink, koper, selenium en jood besproken. Essentiële sporenelementen zijn vaak onvoldoende aanwezig in mengvoedergrondstoffen, waardoor een correcte supplementatie van vitaal belang is. Daarentegen veroorzaakt het overmatig gebruik van koper en zink schade aan het verteringsstelsel en het milieu. Beide sporenelementen hebben bij overdosering een farmaceutisch effect als antimicrobiële groeibevorderaar. Vanuit het oogpunt van het dier en milieu komen er waarschijnlijk strengere Europese normen aan waardoor het belang van goed beschikbare bronnen aan sporenelementen sterk toeneemt.

Orffa-update

Tijdens de Orffa Update presenteerde Joni De Sutter van Orffa België de nieuwste ontwikkelingen en proefresultaten. Eerst ging hij kort in op de Intellibond, hydroxy sporenelementen, die door de covalente binding erg goed opneembaar zijn, de darmintegriteit behouden en daardoor groei stimuleren. Dit in contrast tot kopersulfaat. Vervolgens haakte hij in op de uitleg van professor Windisch over de biologische beschikbaarheid van Selenomethionine ten opzichte van andere anorganische en organische vormen van selenium. Hiermee kwam hij op de betere biologische beschikbaarheid van Excential Selenium4000, Orffa’s nieuwe generatie organisch selenium. Als afsluiting kwamen de nieuwste resultaten van een proef met pensbeschermde choline aan bod. Choline blijkt zeer effectief in het reduceren van problemen met ketose. Het probleem rond ketose wordt, met de afschaffing van het melkquotum en een toenemende melkproductie nog belangrijker dan voorheen.

Interplay project: effect van (vroege) voeding op darmgezondheid

Sietse Jan Koopmans van Wageningen UR Livestock Research sloot het geslaagde symposium af met een presentatie over het Europese Interplay Project, waarin het effect van microbiotica op de darmgezondheid van pasgeboren en pasgespeende biggen werd onderzocht. In een eerste fase werd er een keizersnedemodel ontwikkeld dat een steriele geboorte van de biggen toeliet.
Pasgeboren biggen kregen een simpel danwel een complex microbioticum toegediend. Op beide groepen werd de invloed middelketenige vetzuren in de vroege voeders op de ontwikkeling van de darm microbiota onderzocht. Zowel de vroege microbiële associatie als de vroege voeding beïnvloedde de ontwikkeling van de darm microbiota op latere leeftijd. In een tweede luik werd ook het effect van antibiotica en probiotica onder de loep genomen na een artificiële infectie met (ETEC) E. coli. Het toegediende probioticum, Calsporin® (Bacillus subtilis) bleek de kolonisatie van E. coli en daarmee ook de diarree te verminderen terwijl de aanwezige microbiota grotendeels met rust gelaten werden.

Met een zeer talrijke opkomst van 90 personen uit België en Nederland en mooie thema’s, kunnen we tevreden terugblikken op deze studiedag. We hopen u volgend jaar opnieuw te mogen ontvangen.

Lees meer over aminozuren en veevoeding

Lees meer over sporenelementen in veevoeding

© 2022 Orffa • DisclaimerPrivacy statementLogin