Orffa, pionierem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Nasz wkład w zrównoważoną produkcję zwierzęcą

Liczba ludności na świecie szybko rośnie, co wiąże się z rozwojem działalności przemysłowej na całym świecie. Wzrost działalności gospodarczej wiąże się ze zwiększeniem globalnego zanieczyszczenia, co prowadzi do takich problemów międzynarodowych jak globalne ocieplenie i zmiany klimatyczne. Tego typu zjawiska mają znaczący wpływ na jakość życia i poziom ubóstwa w wielu krajach.

Aby sprostać tym zmianom, w latach dziewięćdziesiątych ONZ wydało ostrzeżenia i zaleciło podjęcie radykalnych działań w celu złagodzenia zmian klimatycznych. Doprowadziło to w 2015 roku do podpisania ważnego protokołu zawierającego 17 celów zrównoważonego rozwoju, inicjatywy, która uzyskała poparcie wszystkich członków ONZ.

Sektor rolnictwa jest często postrzegany jako jeden z głównych sprawców zanieczyszczenia środowiska i zmniejszenia bioróżnorodności. Podstawowym wyzwaniem jest zaopatrzenie w zrównoważony sposób rosnącej populacji światowej w wysokiej jakości białko i zbilansowaną dietę. W związku z tym oczywiste jest, aby podmioty związane z rolnictwem przyłączyły się do ONZ w dążeniu do powstrzymania zmian klimatycznych i walki z globalnym ociepleniem.

Bardzo często hodowla zwierząt na większą skalę jest krytykowana za wytwarzanie dużych ilości gazów cieplarnianych oraz za nieracjonalnie wysoki ślad węglowy. Przeżuwacze emitują metan podczas trawienia włókna w żwaczu, a trzoda chlewna i drób spożywają ogromne ilości śruty sojowej, która jest transportowana w różne zakątki świata, natomiast uprawa soi wprowadza niepożądaną monokulturę, szkodliwą dla pierwotnej roślinności. W akwakulturze mączka rybna jest nadal często wykorzystywana jako główne źródło białka. Konieczne jest więc znalezienie alternatywy dla tych systemów żywienia.

Produkcja zwierzęca jest prowadzona zgodnie z wiedzą naukową, umożliwia to branży podjęcie działań i znalezienie rozwiązań pozwalających na znaczne ograniczenie śladu węglowego.

UE wdrożyła zalecenia ONZ w formie bardzo ambitnej polityki Zielonego Ładu. Nasza branża żywienia zwierząt, reprezentowana przez FEFAC i FEFANA wykazuje duże zaangażowanie w tę politykę i wydała Kartę Zrównoważonego Rozwoju, wymieniając cele, które mają być osiągnięte do 2030 roku.

Orffa, as a leading company in the development and formulation of novel feed additives, is already involved in products which may contribute to reaching that objective. Orffa is strongly committed to invest continuously in R&D in order to develop new concepts and solutions, allowing the industry to better cope with the sustainability issues.

Niniejszy dokument wyjaśnia bardziej szczegółowo cele i rozwiązania firmy Orffa .

© 2022 Orffa • Zastrzeżenie odpowiedzialnościPolityka prywatnościLogin