Sorbenty mykotoksyn

Zmniejszenie zagrożenia skażenia paszy mykotoksynami.

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami wtórnymi różnych szczepów grzybów pleśniowych. Znanych jest ponad 400 rodzajów mykotoksyn, a FAO szacuje, że 25% światowych zbóż paszowych jest zanieczyszczonych mykotoksynami. Dostępne na rynku preparaty do zwalczania mykotoksyn są (częściowo) oparte na adsorbentach. Adsorbenty te są w stanie wiązać, do pewnego stopnia, specyficzne mykotoksyny w przewodzie pokarmowym. Adsorpcja mykotoksyn jest ważną strategią, ale całkowite związanie jest niemożliwe do osiągnięcia. Dlatego należy rozważyć również inne mechanizmy obronne, takie jak zapewnienie integralności jelit i hamowanie rozwoju pleśni.

Związane z Publikacje