Nasze rozwiązania żywieniowe

Niezależnie od bogatego asortymentu podstawowych dodatków i materiałów paszowych Orffa stale opracowuje nowe koncepcje i produkty. Siłą napędową naszej działalności są potrzeby rynku, które rozpoznają nasi specjaliści podczas spotkań i rozmów z klientami. Dzięki wyjątkowej ofercie obejmującej produkty Top Select, specjalistyczne preparaty Excentials, a także portfolio markowych produktów Elovitals, Orffa tworzy, wybiera i dostarcza dodatki paszowe dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.

Obszary rozwiązań żywieniowych

 • Bezpyłowa obsługa (zdrowie pracowników)

  Niektóre dodatki paszowe uznaje się jako bardzo szkodliwe, szczególnie przy wdychaniu w zakładzie produkcyjnym. Bezpieczeństwo pracowników jest ważnym czynnikiem podczas produkcji pasz.

 • Biodostępność

  Nie wszystkie składniki pokarmowe występujące w paszy są w rzeczywistości wykorzystywane przez zwierzęta.

 • Jakość skorupki jaja

  Pęknięte, brudne i zdeformowane jaja wyklucza się w łańcuchu systemów jakości.

 • Kontrola mykotoksyn

  “Mykotoksynami może być zanieczyszczone nawet do 79% pasz” (Kovalsky et al. 2016). Jak zmniejszyć to zagrożenie?

 • Obniżenie stresu cieplnego

  Zwierzęta narażone na stres cieplny wypracowują sobie różne mechanizmy obrony. Umożliwiają one zwierzętom przeżycie, jednak wpływają negatywnie na ich wyniki produkcyjne.

 • Ograniczenie stosowania antybiotyków

  Hodowla zdrowych zwierząt przy mniejszym zużyciu antybiotyków to przyszłe wyzwanie dla produkcji zwierzęcej

 • Rozwiązanie ekologiczne

  Na hodowli zwierząt spoczywa odpowiedzialność za zminimalizowanie presji na środowisko. Można to zrobić za pomocą kilku rozwiązań żywieniowych

 • Smakowitość paszy

  Smakowitość paszy ma bezpośredni wpływ na preferencje zwierząt, gotowość do spożycia oraz samo spożycie paszy, co przekłada się na możliwość osiągnięcia oczekiwanych efektów.

 • Stabilność i jakość paszy

  Stabilność składników paszy zależy od szeregu czynników. Proces obróbki, właściwości produktów i interakcje mogą oddziaływać na zastosowane dodatki paszowe.

 • Zdrowe racice/stopy

  Choroby racic i stóp ograniczają mobilność zwierząt, zmniejszają wydajność produkcyjną oraz długość życia zwierząt reprodukcyjnych.

 • Zdrowie wymienia/liczba komórek somatycznych

  Optymalny stan zdrowia wymion wpływa na wydajność bydła mlecznego i stanowi ważny czynnik, który należy uwzględnić podczas zarządzania stadem.

 • Zdrowie żwacza/fermentacja

  Zdrowie i optymalna wydajność przeżuwaczy biorą początek w zdrowym żwaczu i prawidłowym procesie fermentacji.

Gatunki

 • Akwakultura

  Akwakultura, to różnorodna i dynamiczna branża.

 • Drób

  Drób to ptaki domowe hodowane przez ludzi dla mięsa, pierza i jaj.

 • Konie

  We wszystkich dyscyplinach jeździeckich właściciele poszukują najlepszych rozwiązań żywieniowych.

 • Przeżuwacze

  Układanie dawek pokarmowych dla przeżuwaczy ma na celu zapewnienie zdrowia i optymalnej wydajności zwierząt.

 • Trzoda chlewna

  Rozwiązania żywieniowe zapewniające rentowną i zrównoważoną produkcję trzody chlewnej.

 • Zwierzęta towarzyszące

  Podobnie jak w przypadku czlonkow rodziny, żywienie naszych zwierzat domowych ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i długiego zycia.