Nasze rozwiązania żywieniowe

Niezależnie od bogatego asortymentu podstawowych dodatków i materiałów paszowych Orffa stale opracowuje nowe koncepcje i produkty. Siłą napędową naszej działalności są potrzeby rynku, które rozpoznają nasi specjaliści podczas spotkań i rozmów z klientami. Dzięki wyjątkowej ofercie obejmującej produkty Top Select, specjalistyczne preparaty Excentials, a także portfolio markowych produktów Elovitals, Orffa tworzy, wybiera i dostarcza dodatki paszowe dostosowane do indywidualnych wymagań klientów.

Obszary rozwiązań żywieniowych

 • Bezpyłowa obsługa (zdrowie pracowników)

  Niektóre dodatki paszowe uznaje się jako bardzo szkodliwe, szczególnie przy wdychaniu w zakładzie produkcyjnym. Bezpieczeństwo pracowników jest ważnym czynnikiem podczas produkcji pasz.

 • Biodostępność

  Nie wszystkie składniki pokarmowe występujące w paszy są w rzeczywistości wykorzystywane przez zwierzęta.

 • Jakość jaj

  Pęknięte, brudne i zdeformowane jaja wyklucza się w łańcuchu systemów jakości.

 • Kontrola mykotoksyn

  “Mykotoksynami może być zanieczyszczone nawet do 79% pasz” (Kovalsky et al. 2016). Jak zmniejszyć to zagrożenie?

 • Obniżenie stresu cieplnego

  Zwierzęta narażone na stres cieplny wypracowują sobie różne mechanizmy obrony. Umożliwiają one zwierzętom przeżycie, jednak wpływają negatywnie na ich wyniki produkcyjne.

 • Ograniczenie stosowania antybiotyków

  Hodowla zdrowych zwierząt przy mniejszym zużyciu antybiotyków to przyszłe wyzwanie dla produkcji zwierzęcej

 • Rozwiązanie ekologiczne

  Na hodowli zwierząt spoczywa odpowiedzialność za zminimalizowanie presji na środowisko. Można to zrobić za pomocą kilku rozwiązań żywieniowych

 • Smakowitość paszy

  Smakowitość paszy ma bezpośredni wpływ na preferencje zwierząt, gotowość do spożycia oraz samo spożycie paszy, co przekłada się na możliwość osiągnięcia oczekiwanych efektów.

 • Stabilność i jakość paszy

  Stabilność składników paszy zależy od szeregu czynników. Proces obróbki, właściwości produktów i interakcje mogą oddziaływać na zastosowane dodatki paszowe.

 • Zdrowe racice/stopy

  Choroby racic i stóp ograniczają mobilność zwierząt, zmniejszają wydajność produkcyjną oraz długość życia zwierząt reprodukcyjnych.

 • Zdrowie wymienia/liczba komórek somatycznych

  Optymalny stan zdrowia wymion wpływa na wydajność bydła mlecznego i stanowi ważny czynnik, który należy uwzględnić podczas zarządzania stadem.

 • Zdrowie żwacza/fermentacja

  Zdrowie i optymalna wydajność przeżuwaczy biorą początek w zdrowym żwaczu i prawidłowym procesie fermentacji.

Gatunki

 • Akwakultura

  Akwakultura, to różnorodna i dynamiczna branża.

 • Drób

  Drób to ptaki domowe hodowane przez ludzi dla mięsa, pierza i jaj.

 • Konie

  We wszystkich dyscyplinach jeździeckich właściciele poszukują najlepszych rozwiązań żywieniowych.

 • Przeżuwacze

  Układanie dawek pokarmowych dla przeżuwaczy ma na celu zapewnienie zdrowia i optymalnej wydajności zwierząt.

 • Trzoda chlewna

  Rozwiązania żywieniowe zapewniające rentowną i zrównoważoną produkcję trzody chlewnej.

 • Zwierzęta towarzyszące

  Podobnie jak w przypadku czlonkow rodziny, żywienie naszych zwierzat domowych ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia i długiego zycia.

Grupa produktów

 • Aminokwasy

  Aminokwasy są niezbędnymi składnikami pokarmowymi w diecie każdego zwierzęcia.

 • Barwniki

  Odpowiednie wybarwienie mięsa, skóry, jaj i innych produktów końcowych poprzez zastosowanie barwników żywieniowych.

 • Betaine

  Jako donor grup metylowych jest skutecznym zamiennikiem choliny, a ponadto ważnym osmoregulatorem chroniącym komórki.

 • Fitogeniczne dodatki paszowe

  Naturalne substancje pochodzenia roślinnego stymulują wykorzystanie składników pokarmowych i zdrowie jelit dzięki zawartości szerokiej gamy cząsteczek bioaktywnych.

 • Kwasy organiczne

  Źródła energii oraz działanie przeciwbakteryjne w paszy, wodzie i przewodzie pokarmowym.

 • Minerały

  Niezbędne składniki w żywieniu zwierząt o wysokich wymaganiach jakościowych.

 • Minerały ilaste

  Substancje wiążące wodę i substancje toksyczne np. amoniak.

 • Pierwiastki śladowe

  Pierwiastki śladowe, inaczej zwane mikroelementami, są niezbędnymi minerałami, które zwierzę musi otrzymywać w paszy.

 • Preparaty wspomagające trawienie

  Strawność składników odżywczych nigdy nie wynosi 100%, a każda poprawa jest krokiem naprzód.

 • Probiotyki

  Żywe mikroorganizmy wspomagające zdrowie jelit i zwierząt.

 • Produkty Mikro-kapsułkowane

  Ochrona funkcjonalnych składników pokarmowych umożliwiająca docelowe ich uwalnianie w przewodzie pokarmowym.

 • Sorbenty mykotoksyn

  Zmniejszenie zagrożenia skażenia paszy mykotoksynami.

 • Specjalistyczne preparaty drożdżowe

  Naturalne preparaty z drożdży z unikalnymi rozwiązaniami dla zdrowia zwierząt.

 • Witaminy

  Odgrywają kluczową rolę dla zdrowia i odpowiedniego funkcjonowania organizmu zwierząt.