Zdrowie wymienia i liczba komórek

Jednym z istotnych aspektów wpływających na długość życia krów mlecznych jest stan zdrowia wymion. Zapalenia wymion stanowią częsty powód stosowania antybiotyków u krów mlecznych. Zwykle stan wymion można łatwo monitorować, określając zawartość komórek somatycznych w mleku. Gdy liczba komórek somatycznych jest za wysoka, może to być objawem mastitis (forma podkliniczna). Mastitis (w formie podklinicznej) to zapalenie gruczołu mlecznego, które może wystąpić w jednej z czterech ćwiartek wymienia. Choroba ta prowadzi do obniżenia produkcji i jakości mleka oraz zagraża zdrowiu zwierzęcia. W związku z powyższym kontrolowanie stanu wymion zdrowia i zapobieganie mastitis (w formie podklinicznej) ma kluczowe znaczenie. Można to osiągnąć, stosując różnorodne środki (zapobiegawcze). Poprzez żywienie możemy wspierać zdrowie wymion wpływająć na wzmocnienie odporności oraz statusu antyoksydacyjnego zwierzęcia, a w szczególności gruczołu mlecznego.