Zdrowie stóp i pazurów

Stan racic i stóp w prosty sposób pozwala hodowcom ocenić ogólną kondycję zwierząt oraz optymalną jakość ściółki. Zwierzęta różnych gatunków w odmienny sposób radzą sobie z różnymi chorobami kończyn i należy tutaj uwzględnić także czynniki genetyczne. U krów mlecznych wyższy odsetek brakowania, koszty weterynaryjne oraz straty finansowe spowodowane mniejszą produkcją i mlekiem pozaklasowym są często spowodowane chorobami racic. Podobny efekt w postaci wyższego wskaźnika brakowania i niższej płodności odnotowuje się u loch i ma on istotny wpływ na długość życia tych zwierząt. U brojlerów zapalenia podeszwy stopy stanowią ważny czynnik oceny dobrostanu zwierząt, gdyż potencjalnie powodują ból i dyskomfort. U ptaków reprodukcyjnych zdrowe podeszwy są potwierdzeniem dobrej ogólnej kondycji zwierzęcia oraz braku obecności ogólnosystemowych infekcji bakteryjnych spowodowanych bakteriami gram dodatnimi z grupy ziarenkowców (cocci). Mniejsza mobilność może również wpłynąć na wydajność produkcyjną zwierząt ze względu na mniejszy dostęp do paszy.

Żywienie i dodatki paszowe mogą odegrać ważną rolę w poprawie jakości ściółki oraz pośrednio wpływać na stan racic i stóp. Poza tym niektóre składniki pokarmowe, np. minerały i witaminy, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia skóry i gojenia się ran oraz bezpośrednio wplywają się na zdrowie racic i stóp.

Związane z Publikacje