Zdrowie pracowników (produkty bezpyłowe)

Niektóre dodatki paszowe uznaje się jako bardzo szkodliwe podczas wdychania w procesie produkcji pasz. Jeżeli przekroczy się powszechnie dopuszczalne wartości progowe (TLV) dla określonego związku w powietrzu, z powodu wysokiego poziomu pylenia istnieje ryzyko toksyczności dla organizmu człowieka. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, należy obniżać potencjał pylenia. Prawidłowa ocena potencjału pylenia minerałów śladowych jest ważna, ponieważ takie dodatki paszowe są dostępne w formie wysokoskoncentrowanej i mogą być toksyczne, nawet przy niskim pyleniu. W przypadku pierwiastków śladowych odpylanie fizyczne jest utrudnione, dlatego stosowanie odpowiednich dodatków technologicznych i materiałów paszowych (nośników) może zmniejszyć potencjał pylenia konkretnych dodatków paszowych. Stosuje się nowe technologie wytwarzania preparatów bezpyłowych, dlatego powinno się zachęcać producentów pasz do kontrolowania poziomu pylenia swoich produktów.