Zdrowie metaboliczne

Powszechnymi chorobami metabolicznymi u zwierząt towarzyszących są na przykład: niewydolność nerek i jelit, ochwat, cukrzyca i otyłość, a u zwierząt hodowlanych często występują takie choroby jak kwasica żwacza i zespół stłuszczonej wątroby. Szczególnie wysoka wydajność sprawia, że zwierzęta hodowlane są podatne na zaburzenia metaboliczne. Wszelkie zakłócenia normalnych procesów metabolicznych prowadzą na ogół do zmniejszenia wydajności produkcyjnej zwierząt hodowlanych, co może mieć istotny negatywny wpływ na zdrowie zwierząt i dochód gospodarstwa. Zaburzenia metaboliczne lub choroby u zwierząt mogą mieć kilka przyczyn, które obejmują zaburzenia biochemiczne na szlakach metabolicznych, genetykę, niedobór lub nadmierne spożycie składników pokarmowych, zaburzenia trawienia i wchłaniania składników pokarmowych, interakcje lub brak równowagi pomiędzy składnikami pokarmowymi, stresory środowiskowe i nagłe zmiany diety.

Dodatki paszowe mogą odgrywać ważną rolę w ograniczaniu przypadków występowania i nasilenia niektórych zaburzeń metabolicznych. Na przykład suplementacja witamin i minerałów może przezwyciężyć niektóre nabyte przypadki niedoboru.

Związane z Publikacje