Zdrowie żwacza i fermentacja

W dzisiejszych czasach oczekujemy od naszych zwierząt doskonałej wydajności. Czynnikiem kluczowym w produkcji zwierzęcej jest optymalizacja wydajności bez uszczerbku dla zdrowia. Wzrost wydajności krów mlecznych lub poprawa przyrostów u bydła mięsnego są możliwe jedynie w przypadku odpowiedniej zdrowotności żwacza. Dlatego też podczas układania dawek pokarmowych dla przeżuwaczy, należy zapewnić odpowiednią równowagę w żwaczu. Oznacza to zbilansowanie składników pokarmowych, utrzymanie odpowiedniego pH oraz utrzymanie zrównoważonej mikroflory w żwaczu. W dawkach pokarmowych należy zapewnić odpowiedni stosunek pasz objętościowych i treściwych produkowanych z surowców wysokiej jakości. Dostarczenie zwierzętom energii i białka ogólnego we właściwych proporcjach zoptymalizuje proces fermentacji mikrobiologicznej. Ponadto można stosować dodatki paszowe wspomagające zdrowe i funkcjonowanie żwacza. Zdrowy żwacz przekłada się na dobry ogólny stan zdrowia zwierzęcia, lepszą produktywność i mniejsze zużycie antybiotyków.

Związane z Publikacje